Welkom bij Vereniging Openbaar Onderwijs036 - 533 15 00

 • MR, GMR en OPR

  Medezeggenschap

  homepage-block-image

  Het Expertisecentrum Medezeggenschap van VOO geeft onafhankelijk advies en scholing aan MR, GMR, OPR en schoolbestuur. 

  Maak mijn (G)MR lid
 • MR, GMR en OPR

  Lid worden vanaf 31,-

  homepage-block-image

  VOO-Helpdesk 036 711 6178

  Gratis deelname aan jaarlijks VOO-congres

  Korting op alle cursussen en uitgaven voor medezeggenschap

  Word lid
 • MR, GMR en OPR

  Handige MR werkmap

  homepage-block-image

  De MR werkmap bevat een actueel overzicht van alle bevoegdheden en de recente wettekst Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De map heeft 7 tabbladen, met bijbehorende informatie en is uitermate geschikt om de eigen agenda’s en verslagen in te bewaren.

  bestel nu
 • News 24 oktober 2014

  Te dure schoolreizen een zorgelijke trend

  Steeds vaker krijgen ouders te maken met dure schoolreisjes. In de Telegraaf klaagden ouders van het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam over een reis naar Zuid-Afrika die 2.000 euro kost. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) noemt de trend van te dure schoolreisjes zorgelijk.

 • News 22 oktober 2014

  Gratis handreiking over kinder- en mensenrechteneducatie

  Alle scholen die bij Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB zijn aangesloten, krijgen de handreiking Kinder- & mensenrechten. Bron van inspiratie voor het openbaar onderwijs toegestuurd.

 • News 25 september 2014

  Voorlichtingsbijeenkomst voor MR over schoolplan

  MR-leden krijgen dit schooljaar te maken met het schoolplan 2015-2019. Daarom organiseert de VOO twee voorlichtingsbijeenkomsten in Utrecht over de inhoud en de totstandkoming van het schoolplan en over de rol en invloed van de MR.

 • News 24 september 2014

  Kamer praat over meer gymnastiekonderwijs

  De Tweede Kamer vindt dat de Inspectie van het Onderwijs strenger moet controleren of scholen zich wel houden aan het minimumaantal uren bewegingsonderwijs. Dat minimumaantal van twee uur per week is afgesproken met de PO-raad, maar is niet wettelijk verplicht. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat er extra moet worden geïnvesteerd in vakleerkrachten.

 • News 23 september 2014

  Wetsvoorstel om bekostiging g/hvo in WPO op te nemen

  PvdA-Tweede Kamerlid Loes Ypma dient een wetsvoorstel in om de financiering van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare scholen in de Wet op het primair onderwijs (WPO) vast te leggen. ‘Deze wettelijke verankering biedt aan de sector meer zekerheid en continuïteit dan een jaarlijkse begrotingspost, die altijd weer ter discussie kan worden gesteld’, zo staat in de memorie van toelichting bij het voorstel.

Hulp of advies nodig?

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar
van 09:30 - 16:30 uur

036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

 • Bestel de School!Gids


  De nieuwe School!Gids van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB beschrijft de gezamenlijke toekomstvisie ‘School!’. Dit ideaal staat voor onderwijs dat boven de denominaties uitstijgt.


  School!Gids bestellen