Welkom bij Vereniging Openbaar Onderwijs036 - 533 15 00

 • MR, GMR en OPR

  Medezeggenschap

  homepage-block-image

  Het Expertisecentrum Medezeggenschap van VOO geeft onafhankelijk advies en scholing aan MR, GMR, OPR en schoolbestuur. 

  Maak mijn (G)MR lid
 • MR, GMR en OPR

  Lid worden vanaf 31,-

  homepage-block-image

  VOO-Helpdesk 036 711 6178

  Gratis deelname aan jaarlijks VOO-congres

  Korting op alle cursussen en uitgaven voor medezeggenschap

  Word lid
 • MR, GMR en OPR

  Handige MR werkmap

  homepage-block-image

  De MR werkmap bevat een actueel overzicht van alle bevoegdheden en de recente wettekst Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De map heeft 7 tabbladen, met bijbehorende informatie en is uitermate geschikt om de eigen agenda’s en verslagen in te bewaren.

  bestel nu
 • News 17 april 2014

  Project versterking medezeggenschap van start

  De sectororganisaties, vakbonden en ouderorganisaties werken samen om de medezeggenschap in het onderwijs te versterken. Met het advies Goede medezeggenschap willen zij medezeggenschapsraden en scholen helpen bij de toepassing van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het advies moet onderdeel worden van de code goed bestuur.

 • News 11 april 2014

  Nieuw in de MR? Kom naar MR start

  Ben je nieuw in de medezeggenschapsraad? In mei en juni organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) wegens grote belangstelling extra bijeenkomsten MR-Start. Tijdens de bijeenkomst leer je in één avond de rechten en plichten van de MR kennen.

 • News 11 april 2014

  Gezocht: kandidaten Landelijke Bezwaaradviescommissie

  Stichting Onderwijsgeschillen zoekt voor haar nieuwe Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen sbo/(v)so onafhankelijke voorzitters en leden.

 • News 11 april 2014

  Samenwerkingsverband Eindhoven werkt aan ondersteuningsplan

  In Eindhoven wordt de laatste hand gelegd aan het ondersteuningsplan passend onderwijs. Eerder stemde de ondersteuningsplanraad niet in met het plan, waarna een geschil werd aangegaan. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) adviseert de ondersteuningsplanraad.

 • News 4 april 2014

  Handreiking verkiezingen medezeggenschapsraad

  Als een lid tussentijds terugtreedt uit de medezeggenschapsraad, wordt deze doorgaans vervangen door degene die bij de verkiezingen op de tweede plaats is geëindigd. De wijze van invulling bij tussentijds aftreden van een MR-lid is opgenomen in het reglement van de MR. De Helpdesk van VOO heeft een handreiking over verkiezingen geschreven.

Hulp of advies nodig?

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar
van 09:30 - 16:30 uur

036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

 • Bestel de School!Gids


  De nieuwe School!Gids van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB beschrijft de gezamenlijke toekomstvisie ‘School!’. Dit ideaal staat voor onderwijs dat boven de denominaties uitstijgt.


  School!Gids bestellen