Welkom bij Vereniging Openbaar Onderwijs036 - 533 15 00

 • MR, GMR en OPR

  Medezeggenschap

  homepage-block-image

  Het Expertisecentrum Medezeggenschap van VOO geeft onafhankelijk advies en scholing aan MR, GMR, OPR en schoolbestuur. 

  Maak mijn (G)MR lid
 • MR, GMR en OPR

  Lid worden vanaf 31,-

  homepage-block-image

  VOO-Helpdesk 036 711 6178

  Gratis deelname aan jaarlijks VOO-congres

  Korting op alle cursussen en uitgaven voor medezeggenschap

  Word lid
 • MR, GMR en OPR

  Handige MR werkmap

  homepage-block-image

  De MR werkmap bevat een actueel overzicht van alle bevoegdheden en de recente wettekst Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De map heeft 7 tabbladen, met bijbehorende informatie en is uitermate geschikt om de eigen agenda’s en verslagen in te bewaren.

  bestel nu
 • News 30 oktober 2014

  Dekker ziet niets in reddingsplan kleine scholen

  De Kleine Scholen Coöperatie (KSC) krijgt geen ruimte om op proef van start te gaan als bevoegd gezag van kleine basisscholen in diverse krimpregio’s. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW besloten op basis van een advies van het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR).

 • News 24 oktober 2014

  Te dure schoolreizen een zorgelijke trend

  Steeds vaker krijgen ouders te maken met dure schoolreisjes. In de Telegraaf klaagden ouders van het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam over een reis naar Zuid-Afrika die 2.000 euro kost. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) noemt de trend van te dure schoolreisjes zorgelijk.

 • News 22 oktober 2014

  Gratis handreiking over kinder- en mensenrechteneducatie

  Alle scholen die bij Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB zijn aangesloten, krijgen de handreiking Kinder- & mensenrechten. Bron van inspiratie voor het openbaar onderwijs toegestuurd.

 • News 25 september 2014

  Voorlichtingsbijeenkomst voor MR over schoolplan

  MR-leden krijgen dit schooljaar te maken met het schoolplan 2015-2019. Daarom organiseert de VOO twee voorlichtingsbijeenkomsten in Utrecht over de inhoud en de totstandkoming van het schoolplan en over de rol en invloed van de MR.

 • News 24 september 2014

  Kamer praat over meer gymnastiekonderwijs

  De Tweede Kamer vindt dat de Inspectie van het Onderwijs strenger moet controleren of scholen zich wel houden aan het minimumaantal uren bewegingsonderwijs. Dat minimumaantal van twee uur per week is afgesproken met de PO-raad, maar is niet wettelijk verplicht. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat er extra moet worden geïnvesteerd in vakleerkrachten.

Hulp of advies nodig?

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar
van 09:30 - 16:30 uur

036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

 • Bestel de School!Gids


  De nieuwe School!Gids van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB beschrijft de gezamenlijke toekomstvisie ‘School!’. Dit ideaal staat voor onderwijs dat boven de denominaties uitstijgt.


  School!Gids bestellen