• Magazine

  Lees Onze School

  homepage-block-image

  In het maartnummer van Onze School aandacht voor: onderwijsvernieuwingen, obs Noorderschool, medezeggenschap en het VOO-congres op 13 april.

  Lees Onze School
 • Vereniging

  Het OPR-lidmaatschap

  homepage-block-image

  Uw OPR kan lid worden van VOO. De voordelen? Helpdesk, vaste contactpersoon, netwerkbijeenkomst & korting op cursussen.

  Informatie en aanmelden
 • Vereniging

  Voordeliger!

  homepage-block-image

  Wilt u weten welke scholen al lid zijn en of u voordeliger uit bent? Neem dan contact op via voo@voo.nl of bel 036-5331500.

  Ik maak al mijn scholen lid
 • Vereniging

  Bent u al lid?

  homepage-block-image

  Maak uw MR, GMR, OPR, SCHOOL of schoolbestuur lid van de VOO!

  Maak mij lid
 • Actueel

  Masterclass MR Krimp VO

  homepage-block-image

  In deze masterclass voor MR-leden in het VO wordt ingegaan op wet- en regelgeving bij krimp. Ook InCompany is mogelijk.

  Informatie en aanmelden
 • News 19 mei 2016

  Aantal geschillen WMS blijft in 2015 gelijk

  De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS deed in 2015 uitspraak in 13 medezeggenschapsgeschillen. Het aantal uitspraken is daarmee ongeveer gelijk gebleven aan het aantal uitspraken in voorgaande jaren.

 • News 19 mei 2016

  MR instemmingsrecht bij begroting? Geef uw mening!

  U kunt tot 6 juni reageren op een internetconsultatie over de mogelijkheid medezeggenschapsraden instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting te geven.

 • News 19 mei 2016

  Tijd voor jaarverslag over 2015

  De Wet medezeggenschap scholen (WMS) is duidelijk: in artikel 8, lid 2, onder c staat dat de (G)MR het jaarverslag voor 1 juli ter informatie ontvangt. Het bevoegd gezag dient dus voor de zomervakantie het jaarverslag aan de GMR aan te bieden.

 • News 13 mei 2016

  Hoe uw MR de achterban kan betrekken

  In de vorige Themabrief MR werden tips gegeven over hoe de medezeggenschapsraad zijn achterban kan informeren. In de Themabrief van mei presenteren we een aantal voorbeelden hoe de medezeggenschapsraad zijn achterban actief bij zijn werkzaamheden kan betrekken.

 • News 10 mei 2016

  Handreiking voor MR bij sluiting of fusie

  Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft een handreiking geschreven voor medezeggenschapsraden die het niet eens zijn met een voorgenomen sluiting of fusie van een school.

Magazine Onze School

Maartnummer Onze School

HELPDESK voor leden

Hulp of advies? Bel ons of mail naar helpdesk@voo.nl.

Wij zijn iedere schooldag bereikbaar van 10.00 tot 13.00 uur

036 711 6178

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Openbaar onderwijs in 1 minuut

U kunt dit animatiefilmpje delen op de website of facebookpagina van uw school.