Welkom bij Vereniging Openbaar Onderwijs 036 533 1500

 • MR en GMR

  Medezeggenschap

  homepage-block-image

  Het Expertisecentrum Medezeggenschap van VOO geeft onafhankelijk advies en scholing aan MR, GMR, OPR en schoolbestuur. 

  Maak mijn (G)MR lid
 • MR en GMR

  Lid worden vanaf 31,-

  homepage-block-image

  VOO-Helpdesk 036 711 6178

  Gratis deelname aan jaarlijks VOO-congres

  Korting op alle cursussen en uitgaven voor medezeggenschap

  Word lid
 • MR en GMR

  Handige MR werkmap

  homepage-block-image

  De MR werkmap bevat een actueel overzicht van alle bevoegdheden en de recente wettekst Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De map heeft 7 tabbladen, met bijbehorende informatie en is uitermate geschikt om de eigen agenda’s en verslagen in te bewaren.

  bestel nu
 • Actueel

  MR en de CAO PO

  homepage-block-image

  De cao 2014 is een feit. De veranderingen raken veel zaken die in de (G)MR worden besproken.

  Meld je aan
 • News 2 juli 2015

  Handreiking over klachten tegen de MR

  De Helpdesk van VOO krijgt regelmatig vragen over klachten tegen de medezeggenschapsraad (MR). De vraagsteller is vaak niet tevreden over de communicatie of over een genomen besluit door de MR. In een nieuwe handreiking voor leden wordt uitgelegd of een klacht tegen de MR mogelijk is.

 • News 2 juli 2015

  MR heeft actieve rol bij sociale veiligheid

  Op 1 augustus treedt de Wet sociale veiligheid op scholen in werking. Schoolbesturen moeten dan voor sociale veiligheid in hun scholen zorgen. Ze mogen zelf weten hoe ze dat doen.

 • News 1 juli 2015

  Samenwerkingsverband krijgt verantwoordelijkheid voor leerwegondersteunend en praktijkonderwijs

  Ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) gaan onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs vallen. Daarmee worden de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor alle vormen van onderwijsondersteuning die leerlingen in de klas nodig hebben.

 • News 1 juli 2015

  Positie ouders bij fusie of sluiting

  Schoolbesturen worden geconfronteerd met de gevolgen van demografische krimp en het feit dat steeds meer ouders met hun kinderen in steden wonen. Samen met andere betrokkenen moeten de besturen inspelen op leerlingendaling en maatregelen nemen om voldoende onderwijs van goede kwaliteit te kunnen bieden. Schoolbesturen staan daarbij voor moeilijke keuzes: welke school blijft open en welke school kan beter sluiten? De schoolbesturen zijn verantwoordelijk, zij moeten beslissen.

 • News 25 juni 2015

  Magazine School! biedt verfrissende blik op artikel 23

  Het zomernummer van magazine School! gaat onder andere over de vraag of het huidige duale bestel op grond van artikel 23 over de vrijheid van onderwijs nog wel houdbaar is.

Overgang van primair naar voortgezet onderwijs

Posted by Vereniging Openbaar Onderwijs on donderdag 23 april 2015

Helpdesk voor leden

Hulp of advies? Bel ons of mail naar helpdesk@voo.nl.

Wij zijn iedere schooldag bereikbaar van 10.00 tot 13.00 uur

036 711 6178

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Openbaar onderwijs in 1 minuut

U kunt dit animatiefilmpje delen op de website of facebookpagina van uw school.