Welkom bij Vereniging Openbaar Onderwijs036 - 533 15 00

 • MR, GMR en OPR

  Medezeggenschap

  homepage-block-image

  Het Expertisecentrum Medezeggenschap van VOO geeft onafhankelijk advies en scholing aan MR, GMR, OPR en schoolbestuur. 

  Maak mijn (G)MR lid
 • MR, GMR en OPR

  Lid worden vanaf 31,-

  homepage-block-image

  VOO-Helpdesk 036 711 6178

  Gratis deelname aan jaarlijks VOO-congres

  Korting op alle cursussen en uitgaven voor medezeggenschap

  Word lid
 • MR, GMR en OPR

  Handige MR werkmap

  homepage-block-image

  De MR werkmap bevat een actueel overzicht van alle bevoegdheden en de recente wettekst Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De map heeft 7 tabbladen, met bijbehorende informatie en is uitermate geschikt om de eigen agenda’s en verslagen in te bewaren.

  bestel nu
 • News 14 januari 2015

  Innovatie sleutelwoord tijdens studiedag openbaar onderwijs in Venlo

  Leerkrachten moeten meer aandacht hebben voor de talenten van kinderen en hen juist daarin stimuleren. Innovatie is daarbij sleutelwoord. Dat betoogde Jef Staes tijdens de opening van de personeelsdag van openbaar schoolbestuur AkkoordPO in Venlo, die samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB werd georganiseerd.

 • News 6 januari 2015

  Veel vragen over het continurooster

  De Helpdesk krijgt regelmatig vragen over de invoering van een continurooster op school. Voor de groepen 1 en 2 is het toegestaan om maar 4 dagen in te roosteren.

 • News 17 december 2014

  Steunpunt start netwerk voor ondersteuningsplanraden

  Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs start met netwerkbijeenkomsten voor OPR-leden. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) co├Ârdineert het steunpunt.

 • News 17 december 2014

  Oudergeleding MR moet instemmen met vrijwillige ouderbijdrage

  Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer over dure schoolreizen heeft staatssecretaris Dekker benadrukt dat de oudergeleding van de MR (OMR) erop moet toezien dat de kosten hiervoor beheersbaar blijven.

 • News 17 december 2014

  Medezeggenschap van cluster-1 en -2 ouders moet beter

  De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat de medezeggenschap van ouders van kinderen met een licht of medium arrangement cluster-1 en -2 in het reguliere onderwijs beter moet worden geregeld. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de zesde voortgangsrapportage passend onderwijs.

Hulp of advies nodig?

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar
van 09:30 - 16:30 uur

036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

 • Bestel de School!Gids


  De nieuwe School!Gids van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB beschrijft de gezamenlijke toekomstvisie ‘School!’. Dit ideaal staat voor onderwijs dat boven de denominaties uitstijgt.


  School!Gids bestellen