Welkom bij Vereniging Openbaar Onderwijs036 - 533 15 00

 • MR, GMR en OPR

  Medezeggenschap

  homepage-block-image

  Het Expertisecentrum Medezeggenschap van VOO geeft onafhankelijk advies en scholing aan MR, GMR, OPR en schoolbestuur. 

  Maak mijn (G)MR lid
 • MR, GMR en OPR

  Lid worden vanaf 31,-

  homepage-block-image

  VOO-Helpdesk 036 711 6178

  Gratis deelname aan jaarlijks VOO-congres

  Korting op alle cursussen en uitgaven voor medezeggenschap

  Word lid
 • MR, GMR en OPR

  Handige MR werkmap

  homepage-block-image

  De MR werkmap bevat een actueel overzicht van alle bevoegdheden en de recente wettekst Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De map heeft 7 tabbladen, met bijbehorende informatie en is uitermate geschikt om de eigen agenda’s en verslagen in te bewaren.

  bestel nu
 • News 2 juli 2014

  Geen kind tussen wal en schip

  Komend schooljaar begint op alle scholen 'passend onderwijs', waardoor scholen vanaf 1 augustus een zorgplicht hebben. Dat betekent dat zij dan verplicht zijn om een passende plek te vinden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

 • News 2 juli 2014

  ‘Al voor augustus handelen naar regels passend onderwijs’

  Tweede Kamerlid Paul van Meenen van D66 roept de scholen op om nu al te handelen naar de regels van passend onderwijs, hoewel die officieel pas per 1 augustus in werking treden. Zijn collega Loes Ypma van de PvdA zegt dat ouders zich bij haar kunnen melden als kinderen op scholen worden geweigerd.

 • News 1 juli 2014

  MR gaat over eigen reglement

  De Helpdesk van VOO krijgt regelmatig vragen over wie het medezeggenschapsreglement goedkeurt: de MR of de GMR. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat iedere MR zijn eigen reglement goedkeurt. Jurisprudentie hierover ontbrak tot nu toe. De PO-raad onderschrijft het standpunt van de VOO.

 • News 30 juni 2014

  VOO: Informeer ouders en MR beter over passend onderwijs

  Ouders en medezeggenschapsraden moeten meer worden betrokken bij wat passend onderwijs komend schooljaar voor hen gaat betekenen. Dat schrijft de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in een brief aan de Tweede Kamer. Die debatteert vandaag over het plan van aanpak voor de verdere invoering van passend onderwijs.

 • News 30 juni 2014

  Voorlichtingsbijeenkomst voor MR over jaarrekening en continuïteitsparagraaf

  De VOO organiseert in september een voorlichtingsbijeenkomst in Utrecht voor (G)MR-leden over de jaarrekening 2013 en de continuïteitsparagraaf.

Hulp of advies nodig?

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar
van 09:30 - 16:30 uur

036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

 • Bestel de School!Gids


  De nieuwe School!Gids van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB beschrijft de gezamenlijke toekomstvisie ‘School!’. Dit ideaal staat voor onderwijs dat boven de denominaties uitstijgt.


  School!Gids bestellen