dr. Leone de Voogd

Leone de Voogd, onderwijsadviseur bij VOO.

onderwijsadviseur


Leone studeerde (ontwikkelings-)psychologie en politicologie aan de Universiteit Leiden en verrichtte daarna promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarnaast werkte zij enige tijd als kinder- en jeugdpsycholoog en was ze in haar vrije tijd betrokken bij onderwijsvernieuwingen.

In 2016 promoveerde Leone op haar onderzoek naar de preventie van angst en depressie bij middelbare scholieren. Hierna werkte zij als postdoc onderzoeker en docent bij de afdelingen psychologie en sociologie van de UvA. Zij deed o.a. onderzoek naar psychologische mechanismen die een rol spelen bij kansenongelijkheid in het onderwijs, zoals zelfbeeld, motivatie en stereotypering, en hun relatie tot kenmerken van het onderwijsstelsel.

Vanaf 2018 werkt Leone als onderwijsadviseur bij de VOO. Zij richt zich o.a. op de thema’s identiteit en kernwaarden van het openbaar onderwijs, burgerschapsvorming, leerlingparticipatie, ouderbetrokkenheid en passend onderwijs.


Naar boven

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Deel |