Home / Cursus / Startbijeenkomst Ondersteuningsplanraad 036 - 533 15 00
Deel |

Startbijeenkomst Ondersteuningsplanraad

DIRECT INSCHRIJVEN


Duur 1 bijeenkomst van 1,5 uur, van 19.30 tot 21.00 uur.
Kosten € 895,-, inclusief factsheet ondersteuningsplanraden (met schema samenwerkingsverband). Als uw MR lid is van de Vereniging Openbaar Onderwijs krijgt u 15 procent korting en betaalt u slechts € 760,75*. U verdient het lidmaatschap zo snel terug!
Open inschrijving U kunt ook inschrijven op een van de beschikbare plaatsen en data.

Op locatie U kunt de Startbijeenkomst Ondersteuningsplanraden ook op uw eigen school aanvragen (op locatie).

Een goede start voor uw ondersteuningsplanraad (OPR)?
Met de nieuwe startbijeenkomst Ondersteuningsplanraad (OPR) maakt u een gedegen start als vertegenwoordiger van uw school en MR in het samenwerkingsverband passend onderwijs.

Binnen de nieuwe samenwerkingsverbanden worden afspraken gemaakt over de verdeling van middelen, taken en worden criteria vastgesteld voor bijvoorbeeld, de plaatsing van kinderen in het speciaal onderwijs. Die afspraken worden vastgelegd in een ‘ondersteuningsplan’. De nieuw te vormen ondersteuningsplanraad (OPR) wordt samengesteld uit leden van de medezeggenschapsraden van de betrokken scholen in het samenwerkingsverband.

Download hier de (concept) regio-indeling van het ministerie van OCW.

In de Startbijeenkomst Ondersteuningsplanraad krijgt u gedegen informatie over onder meer de procedures, het tijdpad en de instemmingsbevoegdheid met betrekking tot het ondersteuningsplan. Zo geeft u goed geïnformeerd vorm aan de belangrijkste besluiten over Passend Onderwijs binnen uw samenwerkingsverband.

Na de Startbijeenkomst Ondersteuningsplanraden kent u …
• Het wettelijk kader Passend Onderwijs (rechtsvorm, inrichting samenwerkingsverband/SWV);
• De rol van de medezeggenschapsorganen binnen het SWV;
• De criteria voor inrichting van de Ondersteuningsplanraad (OPR);
• Het tijdpad.

U kunt ook individueel inschrijven voor de Startbijeenkomst Ondersteuningsplanraad (OPR). Bekijk hier de beschikbare plaatsen en data. Bel met 036 5331500 of mail scholing@voo.nl.

inschrijven

Inschrijven bestaat uit twee stappen. Zoek eerst de geschikte datum en cursus. De tweede stap vult u uw gegevens in.

Kies datum en locatie