Home / Cursus / Financiën en uw begroting op locatie 036 - 533 15 00
Deel |

Financiën en uw begroting op locatie

DIRECT INSCHRIJVEN


Duur 1 dagdeel
Kosten 1 dagdeel (2,5 uur):  ledenprijs 760 |  niet-leden 895,-. Groep bestaande uit maximaal 20 personen.
Op locatie De cursus vindt op uw eigen school/locatie plaats. Vraag hieronder uw eigen MR bijeenkomst aan of informeer naar de mogelijkheden via 036 5331500 / scholing@voo.nl. Er is geen btw verschuldigd.

Duizelen al die cijfers u ook wel eens en zou u graag wat hulp hebben bij het lezen en beoordelen van de (meerjaren)begroting?

De VOO-adviseur helpt de MR graag verder door de vooraf toegestuurde begroting te lezen en te beoordelen. De uitkomsten worden in een MR-bijeenkomst toegelicht en vragen worden beantwoord zodat de MR na afloop een kritische gesprekspartner voor het bevoegd gezag kan zijn.

Datum

Omschrijving

Voor 1 januari

Begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied (WMS art. 8, lid 2a).

Adviesrecht artikel 11, lid 1b WMS

April

Financiële stand van zaken over eerste kwartaal en de voorlopige uitkomsten van de jaarrekening van het voorgaande kalenderjaar

Voor 1 mei

Informatie over de middelen die van het Rijk worden verkregen (WMS art. 8, lid 2b).

Voor 1 juli

Het jaarverslag over het voorgaande kalenderjaar (WMS art. 8, lid 2c).

Juli

Financiële stand van zaken over eerste half jaar

Oktober

Resultaat telling 1 oktober en de eventuele gevolgen voor de financiën.

Financiële stand van zaken over drie kwartalen

Najaar

Financiële kaderbrief voor de begroting van het volgende jaar, inclusief een risicoanalyse.

inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig en bestaat uit twee stappen. Kies de door u gewenste datum en locatie. Bij de tweede stap vult u uw gegevens in.