Home / Cursus / het Ambitiegesprek 036 - 533 15 00
Deel |

het Ambitiegesprek

DIRECT INSCHRIJVEN


Duur 1 bijeenkomst van 2,5 uur
Kosten   € 1.250,- niet-leden |  € 1062,50 leden
Meer informatie? Bel met ons cursusbureau via 036 5331500 of mail scholing@voo.n

Nieuw aanbod: het ambitiegesprek

Het ambitiegesprek richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen de medezeggenschap en het bevoegd gezag met als uiteindelijk doel het optimaliseren van het medezeggenschapsresultaat. Er worden kaders geschapen die het mogelijk maken dat het bevoegd gezag uitvoering geeft aan de Governance principes en dat de medezeggenschapsraad de mogelijkheid heeft om de rol van kritische partner te kunnen vervullen.

 

In het ambitiegesprek bespreken de partners in het medezeggenschapsproces elkaars verwachtingen met betrekking tot de samenwerking.

 

Voorafgaand aan deze bijeenkomst krijgen medezeggenschapsraad en directeur (op schoolniveau) een voorbereidende opdracht. Ook zal de trainer langskomen voor een kennismaking met de gesprekpartners om het ambitiegesprek nader toe te lichten.

 

Het ambitiegesprek richt zich op de volgende gezamenlijke doelen van medezeggenschapsraad en directeur:

 

·         de partijen kennen elkaars opvattingen ten aanzien van de rol en functie van de medezeggenschap in het algemeen en die van de medezeggenschapsraad  binnen de school in het bijzonder;

·         ze weten wat ze aan elkaar hebben en wat ze van elkaar mogen verwachten;

·         ze maken concrete en werkbare afspraken en

·         ze spreken af wanneer en hoe zij de onderlinge samenwerking evalueren.

 

 

De VOO biedt dit traject met ingang van 2019 aan.

 

> Meer informatie? Neem contact op via 036 5331500 of scholing@voo.nl.

 

 


 

inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig en bestaat uit twee stappen. Kies de door u gewenste datum en locatie. Bij de tweede stap vult u uw gegevens in.