Home / Cursus / MR basis VO op locatie 036 - 533 15 00
Deel |

MR basis VO op locatie

DIRECT INSCHRIJVEN


Meer informatie

Duur 1 bijeenkomst van 17.30 tot 22.00u (met broodmaaltijd)
Kosten € 1.015,- VOO-leden | € 1.195 niet-leden. Prijs is inclusief MR werkboek en broodmaaltijd voor alle deelnemers. U verdient het lidmaatschap vaak direct terug!

Neem voor meer informatie contact op via (036) 533 1500 of scholing@voo.nl

Wilt u naast de theorie ook praktische kennis opdoen? MR Basis VO (voortgezet onderwijs) is de complete voorbereiding op het MR-werk; een basiscursus van 4,5 uur. U raakt vertrouwd met de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), leert over de belangrijke rechten en plichten en u krijgt vergader- en besluitvormingstechnieken in de vingers. Zo weet u hoe u optimaal invloed uitoefent.

Bij de cursus op uw locatie (op maat) is het ook mogelijk om specifieke onderwerpen die in uw eigen MR spelen, te behandelen.

De volgende drie modules komen aan de orde:


Module 1 Wet en regelgeving: de WMS


Module 2 De praktijk van de medezeggenschap


Module 3 Vergaderen en besluitvormen


 

De cursus reikt u in een compacte bijeenkomst de basiskennis aan die u nodig heeft om uw werk in de medezeggenschapsraad goed te kunnen doen. 

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) geeft de kaders aan waarbinnen uw MR opereert. Een wettelijke basis biedt echter geen garantie voor het goed functioneren van de medezeggenschap. Daar zult u als MR-lid zelf gestalte aan moeten geven. Met name over de invloed die de MR in het voortgezet onderwijs heeft op besluiten van het bevoegd gezag en de gevolgen daarvan bestaat soms onvoldoende kennis. Met MR basis VO komt u beslagen ten ijs.

Programma
17.30u  - Broodje
18.00u  - Training
20.00u  - Pauze
20.15u  - Training
21.45u  - Vragen
22.00u  - Afsluiting 

> Meer informatie? Neem contact op via 036 5331500 of scholing@voo.nl

Over de VOO en medezeggenschap
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is de grootste opleider medezeggenschap in het onderwijs. Als betrokken organisatie bij de totstandkoming van de WMS (en voorheen WMO) en als initiatiefnemer van de landelijke geschillencommissie medezeggenschap heeft de VOO een jarenlange expertise opgebouwd en ijvert zij voor succesvolle medezeggenschap in het onderwijs. 

inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig en bestaat uit twee stappen. Kies de door u gewenste datum en locatie. Bij de tweede stap vult u uw gegevens in.