Home / Cursus / MR en begroting op locatie 036 - 533 15 00
Deel |

MR en begroting op locatie

DIRECT INSCHRIJVEN


 

Duur 1 dagdeel
Kosten 1 dagdeel (2,5 uur):  ledenprijs  € 799|  niet-leden € 940,-. Groep bestaande uit maximaal 20 personen. 
Op locatie De cursus vindt op uw eigen school/locatie plaats. Vraag hieronder uw eigen MR bijeenkomst aan of informeer naar de mogelijkheden via 036 5331500 / scholing@voo.nl

De VOO organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor (G)MR-leden over de Begroting 2020 en het Meerjarenperspectief.

De begroting 2020 komt binnenkort aan de orde in de medezeggenschapsraad. De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) verplicht het bestuur de medezeggenschapsraad daarover een advies te vragen in deze financieel lastige tijden. Hoe krijgt u als MR-lid grip op de jaarlijkse cijferbrij zodat de medezeggenschapsraad een goed advies kan geven? De voorlichtingsbijeenkomst Begroting 2020 en het Meerjarenperspectief geeft informatie en inzicht over de begroting 2020 en verdere jaren, zodat u zonder zelf een financieel specialist te zijn een goed advies kunt geven.

Tijdens de bijeenkomst zal worden ingegaan op de financiële inkomsten van het onderwijs, zoals de lumpsumfinanciering en de prestatiebox. Ook leert u waar u de informatie over de inkomsten van uw school eenvoudig kunt vinden. Natuurlijk komen de uitgaven ook aan de orde, onder andere de verplichtingen uit de nieuwe CAO en andere landelijke ontwikkelingen, maar ook de (on)mogelijkheden om te bezuinigen binnen de begroting. Handig is ook om te weten welke informatie u van het bestuur mag verwachten en wat de WMS daarover zegt. Tot slot zal aandacht worden gegeven aan de wettelijke verplichtingen voor het bestuur en de belangrijkste uitspraken daarover van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. Jurisprudentie laat vaak zien dat de MR op meer informatie recht heeft dan doorgaans wordt gedacht.
 

 

Zelf insturen

Tijdens de bijeenkomst kunt u zelf vragen stellen en aan het eind van de avond heeft u voldoende kennis en inzicht om een advies te geven over de begroting 2020 van uw school of schoolbestuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig en bestaat uit twee stappen. Kies de door u gewenste datum en locatie. Bij de tweede stap vult u uw gegevens in.