Home / Cursus / Seminar voor Ouders in de MR 036 - 533 15 00
Deel |

Seminar voor Ouders in de MR

DIRECT INSCHRIJVEN


Neem deel aan een van de seminars Ouders in de Medezeggenschapsraad. Elke ouder in de MR kan zich hiervoor aanmelden.

Wat maakt uw rol als lid van de oudergeleding zo specifiek? Welke mogelijkheden heeft u als ouder om meer sturing te geven aan wat er gebeurt op school? En hoe kunt u uw relatie met andere ouders op school zinvol gebruiken in de MR? Tijdens dit seminar verdiept u uw kennis en doet u nieuwe inzichten op die u meteen meeneemt in uw werk als MR-lid.

 

Programma

17.15 – 18.00u: Inloop en  buffet
18.00 – 18.30u: Opening
18.45 – 20.00u: Workshopronde 1 (zelf kiezen bij aanmelden)
20.00 – 20.15u: Korte pauze
20.15 – 21.30u: Workshopronde 2 (zelf kiezen bij aanmelden)
21.30 – 22.00u: Afsluiting, drankje, inloopspreekuur

Kosten: 115 euro p.p. voor leden van de Vereniging Openbaar Onderwijs (via aangesloten MR), anders 135 euro p.p. 

Workshops

U kunt zelf twee workshops kiezen uit de volgende drie:

Communicatie met de achterban

  • Medezeggenschap vraagt van alle belanghebbenden op school (personeel, ouders, leerlingen en schoolleiding) een serieuze inzet en samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. Daarvoor is het erg belangijk om goed contact te hebben met de andere ouders op school. In deze workshop verkennen we de verschillende mogelijkheden en krijgt u praktische tips. Na deze workshop kunt u hiermee direct aan de slag.

Voorwaarden voor goede medezeggenschap

  • De wet (WMS) geeft de formele kaders voor de medezeggenschap, maar hoe geef je hier met elkaar op een constructieve wijze invulling aan? In deze workshop wordt stilgestaan bij een praktische invulling om de medezeggenschap goed te laten werken. Zo heeft u inzicht hoe u dit in de praktijk concreet kunt toepassen.

Open Space

  • Aan de hand van tevoren ingebrachte onderwerpen gaat u samen met de andere deelenemers in gesprek over problemen en dilemma’s waar u in de praktijk tegenaan loopt. Oplossingen worden aan elkaar gepresenteerd en alternatieven worden uitgewisseld.

Meer informatie

Neem dan contact op met een van onze adviseurs: Janny Arends, j.arends@voo.nl of Patrick Loeps, p.loeps@voo.nl.

inschrijven

Inschrijven bestaat uit twee stappen. Zoek eerst de geschikte datum en cursus. De tweede stap vult u uw gegevens in.

Kies datum en locatie