Home / Cursus / Wegwijs in passend onderwijs 036 - 533 15 00
Deel |

Wegwijs in passend onderwijs

DIRECT INSCHRIJVEN


Duur 1 bijeenkomst van 19.30 tot 22.00u.
Ledenprijs 140,25 euro p.p. l Lees hier over de voordelen van het lidmaatschap.
Normale prijs 165 euro p.p.
Op locatie / In Company U kunt Wegwijs in passend onderwijs ook voor uw eigen MR aanvragen
Meer informatie? Bel met ons verenigingssecretariaat via 036 5331500 of mail scholing@voo.nl.

In veel samenwerkingsverbanden zal dit schooljaar het nieuwe of vernieuwde ondersteuningsplan aan de orde komen. De ondersteuningsplanraad (OPR) moet hiermee instemmen voordat het nieuwe plan van kracht wordt. Ook op schoolniveau kan dit gevolgen hebben.

In deze praktische cursus krijgt u inzicht in hoe passend onderwijs georganiseerd is en welke gevolgen dat voor uw school heeft. 

In de cursus wordt ingegaan op:

a. Het wettelijk kader;
b. Financiële stromen (ook landelijke verevening tot 2020);
c. Rol van de GMR.

De cursus wordt gegeven door trainer Jeroen Peters.

InCompany

U kunt ook een maatwerkbijeenkomst organiseren voor uw eigen MR: Een van onze specialisten screent uw situatie en bespreekt met u de gevolgen van de gemaakte keuzes en eventuele varianten. Neem voor meer informatie contact op via 036 533 1500 of scholing@voo.nl.

inschrijven

Inschrijven bestaat uit twee stappen. Zoek eerst de geschikte datum en cursus. De tweede stap vult u uw gegevens in.

Kies datum en locatie