Home / Cursus / Wijzigingen in de WMS 036 - 533 15 00
Deel |

Wijzigingen in de WMS

DIRECT INSCHRIJVEN


Duur 1 bijeenkomst van 19.30 tot 22.00u.
Ledenprijs 140,25 euro p.p. l Lees hier over de voordelen van het lidmaatschap.
Normale prijs 165 euro p.p.
Op locatie / Maatwerk U kunt deze voorlichtingsbijeenkomst ook voor uw eigen MR, GMR of bestuur aanvragen. 
Meer informatie? Bel met ons verenigingssecretariaat via 036 5331500 of mail scholing@voo.nl.

Voor de zomervakantie stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel ‘Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen’. In deze wet wordt de positie van de medezeggenschapsraad op school verbeterd. De nieuwe wet wordt op 1 januari 2017 van kracht. De VOO organiseert voorlichtingsbijeenkomsten over de actuele wijzigingen.

Op 1 januari 2017 wordt een aantal wijzigingen in de Wet medezeggenschap`op scholen (WMS) van kracht. Dat heeft gevolgen voor uw reglement. Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst wordt u op de hoogte gebracht van wat er verandert en wat uw MR te doen staat.

Programma

19.30u - Training
20.30u - Pauze - koffie/thee
20.45u - Training
21.45u - Vragen
22.00u - Afsluiting

Na de cursus

• kent u de recente wetswijzigingen;
• weet u wat de gevolgen ervan zijn
voor uw MR-werk;
• weet u hoe het reglement moet
worden aangepast.

En kent u

• de verplichtingen in het statuut en
reglement;
• de relevante instemmings- en adviesbevoegdheden;
• de gewijzigde wetsartikelen.

inschrijven

Inschrijven bestaat uit twee stappen. Zoek eerst de geschikte datum en cursus. De tweede stap vult u uw gegevens in.

Kies datum en locatie