Home / Cursus / Workshop activiteitenplan 036 - 533 15 00
Deel |

Workshop activiteitenplan

DIRECT INSCHRIJVEN


Prijs

De workshop activiteitenplan kost € 725,- voor leden. Reguliere prijs is € 853,-, exclusief 21% BTW en reiskosten van de trainer à € 0,37 per km. 

Faciliteitenregeling

Uw medezeggenschapsraad kan voor deze workshop een beroep doen op vergoeding volgens de wettelijke faciliteitenregeling (artikel 28, WMS). Daarin is bepaald dat de MR kosten voor scholing mag maken, waarvoor het bevoegd gezag financiële middelen moet vrijmaken.

 

Een van de doelen van medezeggenschap is het bijdragen aan de kwaliteits- en beleidsontwikkeling van de school. Met het activiteitenplan heeft u de mogelijkheid om uw MR-activiteiten te plannen en goed voor te bereiden. Het activiteitenplan is in feite het jaarplan van de MR.

Hoe?

De workshop wordt gegeven aan de complete MR. Samen met onze adviseur gaat u werken aan uw eigen digitale activiteitenplan. In het activiteitenplan worden behalve vaste onderwerpen zoals de begroting ook vergaderdata en de gewenste scholing van de MR-leden opgenomen. Ook andere belangrijke zaken zoals de communicatie met de ouders en de samenwerking tussen de MR en de schoolleiding kunnen worden ingepland. Zo weet iedereen wanneer een onderwerp wordt besproken en kan zowel de MR als de schoolleiding zich vanuit de eigen rol goed voorbereiden.

'Wij groeien steeds
meer in onze
zelfregie'


Wat?

• Het activiteitenplan volgt het jaarplan van de school.
• Met het activiteitenplan heeft u meer mogelijkheden om met de achterban te communiceren.
• Uw besluiten (instemming) worden kwalitatief beter.
• Daarmee een grotere kans op kwalitatief goed beleid

Wat is het effect?

• Uw MR wordt pro-actief;
• U beheert uw eigen agenda;
• Uw MR is een zelfstandig orgaan;
• En de MR beschikt over een sturingsinstrument!

 • Wat staat er bijvoorbeeld in het activiteitenplan?

  - Agenda schooljaar;
  - Begroting;
  - Scholing;
  - Formatieplan;
  - Verkiezingen;
  - Eventuele kwaliteitsverbetering (schoolplan, art. 10b WMS)
  - Veiligheidsbeleid (art.10e WMS)
  - Klachtenregeling (art. 10g WMS)


   

Het document wordt compleet als u in het activiteitenplan ook beschrijft wat uw eigen rol is. Wat voor MR wilt u zijn? Welke doelstellingen streeft u na? Maar ook het huishoudelijk reglement en uw scholingswensen komen erin te staan.

Ten slotte beschrijft u de kosten die u denkt te gaan maken. Met deze verantwoording van kosten voldoet uw MR direct aan artikel 28 van de WMS. Het activiteitenplan wordt daarmee een compleet document dat de MR houvast geeft in haar functioneren.

'Dit voegt werkelijk iets toe'

Aanvragen?

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op met adviseur Janny Arends, via 036 5331500 of j.arends@voo.nl of vraag hieronder de Workshop aan. De begeleiding bestaat uit een telefonisch intakegesprek met betrokkene, een bijeenkomst op uw school van ongeveer 2,5 uur en de oplevering van het Activiteitenplan, gecontroleerd door een adviseur van de VOO.
 

inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig en bestaat uit twee stappen. Kies de door u gewenste datum en locatie. Bij de tweede stap vult u uw gegevens in.