OPR

495 euro per jaar

Goede redenen om lid te worden!

Uw werk in de ondersteuningsplanraad (OPR) is van groot belang. Het vereist veel deskundigheid om passend onderwijs op het niveau van het samenwerkingsverband goed te kunnen overzien. Passend onderwijs is vaak complex, waardoor u vragen kunt hebben. Bijvoorbeeld over hoe je een goede verstandhouding met het bevoegd gezag vormgeeft. En hoe je als OPR het ondersteuningsplan beoordeelt. Of hoe je als OPR goed met de achterban van ouders en personeel kunt communiceren.

De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft daarvoor het OPR-lidmaatschap, om al dit soort vragen te beantwoorden en u te begeleiden wanneer u dat nodig heeft.

OPR Plus lidmaatschap? U kunt ook een Plus-lidmaatschap aangaan: mét een jaarlijkse training voor al uw OPR-leden.

 

Meer ledenvoordeel

 

 

Schoolgegevens

De heer Mevrouw
Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen
Wilt u extra exemplaren van magazine School! ontvangen? Een extra exemplaar kost jaarlijks 15 euro.