Ouderraad

Vanaf € 53,- per jaar

Goede redenen om lid te worden!


VOO geeft onafhankelijk advies aan ouders, ouderraden en overblijfmedewerkers en verzorgt ouderavonden en cursussen voor overblijfmedewerkers op uw school. Wilt u meer ondersteuning en altijd kunnen rekenen op deskundig advies? Ga dan het voordelige OUDERRAAD-lidmaatschap aan. Profiteer van 15 procent korting op de ouderavonden en de gratis helpdesk.

 

Ledenvoordeel

 

 

 

 

Word lid en kies uw cadeau

Notitieboekje

 Kleurpotloden

 

 

Contributie OUDERRAAD - 2018

OR 0-50

 €       53

OR 51-100

 €       72

OR 101-200

 €       90

OR 201-300

 €      116

OR 301-500

 €      135

OR 501-750

 €      165

OR 751-

 €      195


Begroting en contributie vastgesteld

De leden hebben tijdens het congres ingestemd met de begroting voor 2016 en een contributieverhoging voor 2017. Met de komst van een nieuwe gratis Helpdesk voor leden vonden zij het gerechtvaardigd om de contributie meer in evenwicht te brengen met deze gespecialiseerde dienstverlening. De laatste contributiewijzigingen vonden plaats in 2010 en 2015. De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2017 en blijven voor medezeggenschapsraden, ouderraden en scholen gebaseerd op het leerlingenaantal.

 

Budget in lumpsum voor MR en ouderraad

De overheid vindt het van belang dat medezeggenschapsraden en ouderraden goed functioneren en dat er op scholen wordt geïnvesteerd in ouderparticipatie. Daarom stelt de overheid in de lumpsum per school geld beschikbaar. Schoolbesturen zijn niet verplicht dit direct beschikbaar te stellen, maar u kunt bij de begrotingsbehandeling vragen naar het beschikbare budget.

Hoeveel ontvangt uw bestuur voor de MR en ouderraad?

Per 1 januari 2013 zijn de volgende bedragen vastgesteld:

·         Medezeggenschapsraad € 1,83 per leerling en € 9,75 per school

·         Ouderraad (ouderactiviteiten in het kader van medezeggenschap) € 1,03 per leerling en € 9,75 per school 

 

Schoolgegevens

De heer Mevrouw
Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen
Wilt u extra exemplaren van magazine School! ontvangen? Een extra exemplaar kost jaarlijks 15 euro.