Ouderraad

Vanaf € 61,- per jaar

Goede redenen om lid te worden!


VOO geeft onafhankelijk advies aan ouders, ouderraden en overblijfmedewerkers en verzorgt ouderavonden en cursussen voor overblijfmedewerkers op uw school. Wilt u meer ondersteuning en altijd kunnen rekenen op deskundig advies? Ga dan het voordelige OUDERRAAD-lidmaatschap aan. Profiteer van 15 procent korting op de ouderavonden en de gratis helpdesk.

 

Ledenvoordeel

 

 

 

 

 

 

 

Contributie OUDERRAAD - 2019

OR 0-50

 €       61 

OR 51-100

 €       83 

OR 101-200

 €      104

OR 201-300

 €      133

OR 301-500

 €      155 

OR 501-750

 €      190 

OR 751-

 €      224 


Begroting en contributie vastgesteld

De leden hebben tijdens het congres ingestemd met de begroting voor 2018 en een contributieverhoging voor 2019. Met de komst van een nieuwe gratis Helpdesk voor leden vonden zij het gerechtvaardigd om de contributie meer in evenwicht te brengen met deze gespecialiseerde dienstverlening. De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2019 en blijven voor medezeggenschapsraden, ouderraden en scholen gebaseerd op het leerlingenaantal.

 

Budget in lumpsum voor MR en ouderraad

De overheid vindt het van belang dat medezeggenschapsraden en ouderraden goed functioneren en dat er op scholen wordt geïnvesteerd in ouderparticipatie. Daarom stelt de overheid in de lumpsum per school geld beschikbaar. Schoolbesturen zijn niet verplicht dit direct beschikbaar te stellen, maar u kunt bij de begrotingsbehandeling vragen naar het beschikbare budget.

Hoeveel ontvangt uw bestuur voor de MR en ouderraad?

Per 1 januari 2013 zijn de volgende bedragen vastgesteld:

·         Medezeggenschapsraad € 1,83 per leerling en € 9,75 per school

·         Ouderraad (ouderactiviteiten in het kader van medezeggenschap) € 1,03 per leerling en € 9,75 per school 

 

Schoolgegevens

De heer Mevrouw
Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen
Wilt u extra exemplaren van magazine School! ontvangen? Een extra exemplaar kost jaarlijks 15 euro.