Proeflidmaatschap

15 euro per jaar

Een idealist ben je van nature, ook als je je idealen niet meteen kunt verwezenlijken.

Het kost geduld en het vertrouwen dat die idealen uiteindelijk het verschil kunnen maken voor de toekomst. En wees verzekerd: het openbaar onderwijs bloeit van het idealisme.

Veelkleurig

De Vereniging Openbaar Onderwijs is - al 150 jaar - een veelkleurige club van mensen die geloven in de idealen van het openbaar onderwijs, waar elk kind en elke leerkracht zichzelf mag zijn. Waar verschillende opvattingen welkom zijn, zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar om die verschillende ideeën kunnen respecteren. Zo is de openbare school ván en voor de samenleving.

Wij zijn idealisten die streven naar een volwaardige positie van leerlingen, ouders en professionals in het onderwijs en daarvoor een onafhankelijke vereniging vormen. Een vereniging die elke dag ouders, docenten, schoolleiders en schoolbestuurders adviseert én bij elkaar brengt. Want voor goed onderwijs heb je elkaar keihard nodig.

Uw voordeel

 

Let op: Het proeflidmaatschap is een individueel lidmaatschap en geeft geen toegang tot de helpdesk voor medezeggenschapsraden en ouderraden. Ook de kortingsregeling geldt niet voor curussen of ondersteuning aan de gehele MR of ouderraad.

 

 

Idealist. U ook?

Bent u een idealist die wil kennismaken met de Vereniging Openbaar Onderwijs? Vraag dan het proeflidmaatschap aan voor een jaar, voor maar 15 euro. U abonneert zich dan op het magazine Onze School. Als welkomstgeschenk sturen wij u een mooi notitieboekje toe.

Als u kiest voor het proeflidmaatschap, beslist u zelf na een jaar of u lid blijft voor de gewone VOO-contributie (dit gebeurt niet automatisch).

De heer Mevrouw
Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen
Wilt u extra exemplaren van magazine School! ontvangen? Een extra exemplaar kost jaarlijks 15 euro.