Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
6 november 2017 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Dorpsgemeenschap kan kleine scholen openhouden

Er kunnen meer kleine dorpsscholen worden opengehouden als ouders en dorpsbwoners zich daarvoor inzetten. Dat zei Jan Schuurman Hess van de Vereniging Zelfstandige Dorpsscholen gisteren in Dit is de dag op radio 1. Ook de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) reageerde in de uitzending. Lees meer...

1 november 2017 | MR | auteur: Henk Nieborg

4 vragen over medezeggenschap

Met goede medezeggenschap organiseer je waardevolle inspraak op school van ouders en personeelsleden en - in het voortgezet onderwijs ook - leerlingen. Dat is geen sinecure, maar er zijn wel handige manieren om de medezeggenschap in de goede richting te duwen. Lees meer...

31 oktober 2017 | MR | auteur: Henk Nieborg

Nieuwe voorschriften voor het schoolplan

De helpdesk van de Vereniging Openbaar Onderwijs krijgt veel vragen over het schoolplan. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het schoolplan (artikel 10b Wet medezeggenschap op scholen). Hieronder heeft de helpdesk meer informatie over het schoolplan op een rij gezet. Lees meer...

31 oktober 2017 | MR | auteur: Rein Dijk

Interpretatiegeschil over instemming faciliteitenregeling

De personeelsgeleding van een centrale medezeggenschapsraad heeft niet ingestemd met de faciliteitenregeling, omdat er discussie is over de toerekening van uren deskundigheidsbevordering voor leden van de personeelsgeleding van de centrale MR. De geschillencommissie oordeelt dat de uren alsnog moeten worden toegekend. Lees meer...

16 oktober 2017 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Discussie op BNR over privatiseren onderwijs

In het programma De Nieuwe Wereld van BNR Nieuwsradio gingen econoom Maarten Berg van de Universiteit Leiden en Michiel Jongewaard van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in debat over de vraag Wat als we het onderwijs privatiseren? Lees meer...

10 oktober 2017 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Sophie Thasing

Regeerakkoord regelt instemming MR op begroting

Het nieuwe regeerakkoord is gepresenteerd, met een aantal opvallende passages over het onderwijs. Wat betekenen deze plannen voor u - als ouder, leerling, leerkracht, of schoolbestuurder - en voor uw kind(eren) of leerlingen? Wij zetten kort een aantal belangrijke punten voor u op een rij. Eentje verklappen we alvast, omdat de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) daar zijn best voor heeft gedaan: medezeggenschapsraden krijgen instemmingsrecht op de begroting. Lees meer...

9 oktober 2017 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Ledenvergadering VOO verplaatst

De ledenvergadering van de Vereniging Openbaar Onderwijs van 15 november wordt verplaatst naar woensdag 21 maart 2018. Lees meer...

4 oktober 2017 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Staking van 60.000 leerkrachten in Den Haag

Te midden van 60.000 stakende leerkrachten overhandigde de Vereniging Openbaar Onderwijs vanmiddag 5000 handtekeningen aan het POFront. Net als het aantal aanwezige leerkrachten oversteeg ook de hoeveelheid handtekeningen van de online petitie Investeer in onze (klein)kinderen de verwachtingen. Lees meer...

3 oktober 2017 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Ruim 5.000 steunbetuigingen van ouders en grootouders

Ouders en grootouders hebben massaal de petitie ‘Investeer in onze (klein)kinderen’ ondertekend, om daarmee de onderwijsstaking op 5 oktober te steunen. De steunbetuigingen worden donderdag bij de start van de manifestatie in het Zuiderpark in Den Haag aangeboden aan de stakende leerkrachten. Lees meer...

2 oktober 2017 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Marktwerking in onderwijs: deze kinderen zijn de dupe

Scholen concurreren elkaar steeds vaker de tent uit. Kinderen van arme ouders zijn de dupe van die ongewenste marktwerking, want zij kunnen de extra bijdragen vaak niet betalen. Desastreus, oordeelt onderwijsjournalist Anja Vink in de nieuwe publicatie De staat van het openbaar onderwijs. Lees meer...

Naar boven