Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
14 maart 2019 | Scholen | auteur: Evita Lagerwaard

Onderwijsraad: verminder differentiatie en zoek naar verbinding

De Onderwijsraad waarschuwt in de ‘Stand van educatief Nederland’ voor de doorgeschoten differentiatie in ons onderwijsstelsel. Op jonge leeftijd worden kinderen al van elkaar gescheiden in onderwijssoorten, waardoor zij onvoldoende in aanraking komen met kinderen met andere achtergronden en sommige groepen leerlingen minder kansen krijgen. Ontwikkelingen waar ook de VOO zich grote zorgen over maakt. Lees meer...

11 maart 2019 | Scholen | auteur: Evita Lagerwaard

Nieuwe masterclasses Samenspel bestuur en (G)MR en Schoolleiders en MR

De masterclasses Samenspel bestuur en (G)MR en Medezeggenschap voor schoolleiders voorzien in een behoefte. Daarom heeft Versterking medezeggenschap besloten deze twee masterclasses wederom te organiseren. Lees meer...

28 februari 2019 | Scholen | auteur: Evita Lagerwaard

Algemene ledenvergadering

Op woensdag 17 april vindt in Almere de algemene ledenvergadering (ALV) plaats van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Na de vergadering bieden wij u een lunch aan. Lees meer...

25 februari 2019 | Scholen | auteur: Evita Lagerwaard

Te veel geld op de plank bij samenwerkingsverbanden

De laatste tijd zijn er verschillende landelijke rapporten* verschenen waarin staat dat samenwerkingsverbanden te veel geld oppotten. Tegelijkertijd is het aantal thuiszittende leerlingen gestegen. Er ligt dus kennelijk geld op de plank, maar daar wordt niets mee gedaan. De onderwijsinspectie en de minister zijn hier zeer kritisch over. De vraag voor uw OPR is of dit ook van toepassing is op uw samenwerkingsverband en zo ja, wat u daar vanuit uw verantwoordelijkheid mee kunt doen. Lees meer...

25 februari 2019 | MR | auteur: Evita Lagerwaard

De MR en het schoolplan

De medezeggenschapsraad heeft een instemmingsbevoegdheid op het schoolplan (WMS artikel 10, lid 1 sub b) en kan daarmee invloed uitoefenen op het schoolbeleid voor de komende vier jaar. Wij raden MR-leden aan om hier proactief mee aan de slag te gaan en ervoor te zorgen dat zij voldoende informatie hebben om over het schoolplan te kunnen oordelen. Lees meer...

25 februari 2019 | Scholen | auteur: Evita Lagerwaard

Instemmingsrecht op begroting voor MR en OPR

Vanaf 1 januari 2021 hebben de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de OPR in het basis- en voortgezet onderwijs instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Lees meer...

25 februari 2019 | Scholen | auteur: Evita Lagerwaard

Rapport gepubliceerd: De OPR 5 jaar in bedrijf

In opdracht van het project ‘Versterking medezeggenschap’ is onderzoek gedaan naar het functioneren van ondersteuningsplanraden (OPR). Daarvoor zijn gesprekken gevoerd bij 15 samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Lees meer...

25 februari 2019 | Scholen | auteur: Evita Lagerwaard

Het schoolplan 2019-2023 in het primair onderwijs

Op 1 augustus 2019 dient het nieuwe schoolplan voor het primair onderwijs klaar te liggen. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) krijgt hier geregeld vragen over. Belangrijk om te weten is dat de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft bij de vaststelling of wijziging van het schoolplan (artikel 10, lid 1 sub b Wet medezeggenschap op scholen). De VOO organiseert de komende maanden voor MR-leden cursussen over het schoolplan. Lees meer...

25 februari 2019 | Scholen | auteur: Evita Lagerwaard

Nieuwe handreiking Ouderraadpleging met tips, stappenplan en praktijkvoorbeeld

Versterking medezeggenschap heeft de nieuwe handreiking Ouderraadpleging gepubliceerd. De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft meegeschreven aan deze handreiking. In de handreiking staan tips voor de organisatie van een ouderraadpleging met een helder stappenplan en voorbeelden. Lees meer...

22 februari 2019 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Marco Frijlink

Aantal thuiszitters neemt toe in plaats van af

Sinds de invoering van passend onderwijs is het aantal thuiszitters gestegen in plaats van afgenomen. Lees meer...

Naar boven