Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
3 november 2016 | MR | auteur: Jan Vos

Medezeggenschap cluster 1 en 2 verandert

Ouders van dove of slechtziende leerlingen in het regulier onderwijs moeten ook lid kunnen worden van de medezeggenschapsraad van hun begeleidende cluster 1 of 2 instelling. De Tweede Kamer heeft hiervoor een amendement aangenomen. Lees meer...

13 mei 2009 | | auteur: Vereniging Openbaar Onderwijs

'Geef ons een openbare school'

In Barneveld is nog geen openbare vo-school. Ouders en lokale politiek vragen om openbaar onderwijs. Lees meer...

16 december 2016 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

7 aandachtspunten voor de MR en OPR

Er komen veel vragen binnen naar aanleiding van de Wet versterking bestuurskracht. De helpdesk van de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft daarom 7 aandachtspunten op een rij gezet voor zowel de medezeggenschapsraad als de ondersteuningsplanraad. Lees meer...

23 maart 2009 | Ouders | auteur:

Aandacht voor actieve ouders op school

De Vereniging Openbaar Onderwijs zoekt samenwerking met onderwijsorganisaties om ouderbetrokkenheid te vergroten. Lees meer...

19 januari 2017 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Aankondiging algemene ledenvergadering VOO op 19 april

Op woensdag 19 april vindt de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) plaats. Lees meer...

19 mei 2016 | MR | auteur: Janny Arends

Aantal geschillen WMS blijft in 2015 gelijk

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS deed in 2015 uitspraak in 13 medezeggenschapsgeschillen. Het aantal uitspraken is daarmee ongeveer gelijk gebleven aan het aantal uitspraken in voorgaande jaren. Lees meer...

30 maart 2010 | Scholen | auteur: Inge Özertem

Advies: recht op drie dagen opvang per week

Taskforce Kinderopvang/Onderwijs presenteert rapport Lees meer...

23 februari 2016 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Albert Walsweer: Laat leerlingen praten

Gepraat in de klas is doorgaans niet wat leerkrachten voor ogen hebben. Dat is zonde, vindt onderwijscoach Albert Walsweer, discussie prikkelt kinderen om mee te doen. Tijdens zijn promotie onderzocht hij hoe docenten de dialoog in de klas kunnen stimuleren. Lees meer...

19 januari 2011 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Behandeling wetsvoorstel samenwerkingsschool uitgesteld

Kamer verklaart amendement D66 niet destructief. Lees meer...

12 juli 2010 | MR | auteur: Janny Arends

Beleidsadviseurs VOO actief op WMS-congres

Congres 'Naar een professionele medezeggenschap'. Lees meer...

Naar boven