Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
27 september 2016 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Boekje voor basisscholen over asielzoekerskinderen

Basisscholen die aandacht willen besteden aan de situatie van asielzoekerskinderen kunnen gebruik maken van het nieuwe boekje Ik ben Miran. In het komende oktobernummer van Onze School vertelt schrijfster Anne-Marieke Samson de totstandkoming van het boekje. Lees meer...

26 september 2016 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

Onderzoeker: Meer brede brugklassen

Flexibele niveaus in de onderbouw waar leerlingen vakken op verschillende niveaus kunnen volgen. Dat is wat onderzoeker Louise Elffers voor ogen heeft. Lees meer...

23 september 2016 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

Beter deels dan geen onderwijs

De Vereniging Openbaar Onderwijs vindt dat kinderen met psychische of fysieke klachten indien mogelijk beter gedeeltelijk dan helemaal geen onderwijs kunnen volgen. De vereniging van ouderraden en medezeggenschapsraden heeft daarvoor gepleit in een reactie op de internetconsultatie over het wetsvoorstel Technische Wetswijziging passend onderwijs. Lees meer...

15 september 2016 | MR | auteur: Janny Arends

Klokkenluidersregeling ook op scholen verplicht

Scholen moeten sinds 1 juli een zogenaamde klokkenluidersregeling hebben. De GMR moet instemmen met de regeling die door het bevoegd gezag wordt voorgelegd. Lees meer...

14 september 2016 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Voorlichtingsbijeenkomsten wijzigingen in de WMS

Voor de zomervakantie stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel ‘Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen’. In deze wet wordt de positie van de medezeggenschapsraad op school verbeterd. De nieuwe wet wordt op 1 januari 2017 van kracht. De VOO organiseert voorlichtingsbijeenkomsten over de actuele wijzigingen. Lees meer...

14 september 2016 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

MR Startcursus opgenomen in registerleraar.nl

Leraren die deelnemen aan de cursus MR Start kunnen deze voortaan registreren in het registerleraar.nl. De VOO-cursus is een van de meest gevolgde medezeggenschapscursussen. Lees meer...

14 september 2016 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Tweede netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen GMR/OPR

Save the date, want op donderdag 3 november organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs de tweede netwerkbijeenkomst voort ambtelijk secretarissen GMR/OPR. Doel van deze bijeenkomst is om relevante kennis over medezeggenschap op te doen, ervaringen te delen en tips en suggesties uit te wisselen. Lees meer...

14 september 2016 | MR | auteur: Janny Arends

Neem jaarplanning financiën op in uw activiteitenplan

In het nieuwe activiteitenplan van medezeggenschapsraden is het handig om ook een aantal data met betrekking tot financiën op te nemen. Lees meer...

13 september 2016 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Vergroot de kracht van de (G)MR

De nieuwe brochures voor het scholingsaanbod aan medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs zijn uit. Alle scholen ontvangen voor hun MR een exemplaar per post. Lees meer...

Naar boven