Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
5 september 2016 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Ramakers leidt project Versterking medezeggenschap

Per 1 augustus 2016 is Kitty Ramakers de nieuwe programmamanager van het project Versterking medezeggenschap. Lees meer...

15 juli 2016 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

VOO helpt scholen bij leerlingendaling

In het hele land komt leerlingendaling in het onderwijs voor. Om de gevolgen daarvan voor scholen en schoolbesturen in goede banen te leiden, stelt het ministerie van OCW extra geld beschikbaar. Schoolbesturen kunnen daarmee een onafhankelijke procesbegeleider aanstellen om hen te helpen. Lees meer...

13 juli 2016 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Meer gepensioneerde docenten voor de klas

Het aantal gepensioneerde docenten dat toch nog voor de klas staat, is vorig jaar meer dan verdubbeld ten opzichte van 2011. De 65-plussers vullen het lerarentekort tijdelijk op. Dat blijkt uit cijfers van onderwijsorganisatie DUO, waar nrc.next naar heeft gekeken. Lees meer...

11 juli 2016 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Formatieplan nog niet ontvangen

De helpdesk van de VOO krijgt geregeld vragen van medezeggenschapsraden over het formatieplan. Dat moet voor 15 mei worden vastgesteld, maar ook nu zijn er medezeggenschapsraden die het formatieplan nog niet van het bevoegd gezag hebben ontvangen. Lees meer...

8 juli 2016 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Samenwerkingsschool onder openbaar bestuur wordt mogelijk

Ook openbare schoolbesturen kunnen als het aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW ligt een samenwerkingsschool in stand houden. Hij heeft daarvoor een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees meer...

8 juli 2016 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

VOO start netwerk ambtelijk secretarissen medezeggenschap

In Amersfoort vond de eerste door de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) georganiseerde netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen in het onderwijs plaats. Lees meer...

7 juli 2016 | MR | auteur: Janny Arends

Bespreek uw activiteitenplan voor schooljaar 2016-2017

Elke medezeggenschapsraad stelt aan het begin van het nieuwe schooljaar het activiteitenplan vast. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) adviseert medezeggenschapsraden en schoolleiders om dat activiteitenplan in een gezamenlijk ambitiegesprek voor te bereiden. Lees meer...

6 juli 2016 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Korte vragenlijst over passend onderwijs

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vraagt aan schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs om een korte vragenlijst in te vullen over passend onderwijs. Vorige week vergaderde de Tweede Kamer over de negende voortgangsrapportage passend onderwijs. De VOO wil in aanloop naar de volgende voortgangsrapportage weten wat de invoering van passend onderwijs op hoofdlijnen heeft betekend voor uw school en schoolteam. Lees meer...

29 juni 2016 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Jan Vos

VOO: monitor samenwerkingsverbanden met grootste negatieve verevening

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat er onderzoek moet worden gedaan naar de verschillen in criteria en procedures voor toelaatbaarheidsverklaringen tussen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dat heeft de VOO laten weten in een reactie op de negende voortgangsrapportage passend onderwijs. Lees meer...

29 juni 2016 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: José Pieneman

Gezocht: beleidsadviseur wegens vervanging

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) zoekt in verband met zwangerschapsverlof vanaf half augustus tot eind oktober een beleidsadviseur voor 2 dagen per week. Lees meer...

Naar boven