Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
6 april 2017 | MR | auteur: Janny Arends

Wijzigingen in medezeggenschap speciaal onderwijs cluster 1 en 2

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat ervoor zorgt dat scholen met de ouders overeenstemming moeten bereiken over het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Lees meer...

6 april 2017 | MR | auteur: Rein Dijk

Verplichte sollicitatiecommissie bij aanstelling bestuurders

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de medezeggenschap een belangrijke rol gekregen bij de advisering over het profiel van de bestuurder, participatie in de sollicitatiecommissie en advisering over de uiteindelijke voordracht van een kandidaat aan de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Toch zijn er enkele situaties die in de praktijk nog wel eens tot verwarring zouden kunnen leiden in dit benoemingsproces. Lees meer...

5 april 2017 | MR | auteur: Janny Arends

Slechts twaalf geschillen medezeggenschap in 2016

Vorig jaar werden er slechts twaalf geschillen medezeggenschap voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG). Dat blijkt uit het jaarverslag van 2016. In eerdere jaren waren er telkens rond de dertig geschillen. Een verklaring voor de daling heeft de commissie niet. Lees meer...

5 april 2017 | MR | auteur: Janny Arends

Ondernemingskamer keurt beperking zittingstermijn MR-leden goed

De Ondernemingskamer heeft de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG) in het ongelijk gesteld over een uitspraak bij een interpretatiegeschil. Lees meer...

4 april 2017 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Edith Stein College in de fout met toelating leerlingen

Het Edith Stein College in Den Haag liet ten onrechte de Citoscores meetellen bij de toelating van nieuwe leerlingen, meldt het Algemeen Dagblad. Inmiddels hebben de ouders van de betrokken leerlingen een excuusbrief gehad, maar daarmee is het leed niet hersteld. Lees meer...

4 april 2017 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Handelswijze ministerie OCW tegen ouderorganisaties ter discussie

Het ministerie van OCW luistert nauwelijks nog naar de stem van ouders en houdt ten onrechte ouderorganisaties buiten de deur. Dat zegt onderwijsjurist Katinka Slump, die het ministerie deze week voor de rechter daagt. Lees meer...

3 april 2017 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Schoolbestuur Meerwerf zet stappen met medezeggenschap

Schoolbestuur Meerwerf in Den Helder heeft tijdens een medezeggenschapsconferentie flinke stappen gezet om de samenwerking met de medezeggenschapsraden te verbeteren. Alle scholen vaardigden iemand van de medezeggenschapsraad af om onder begeleiding van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) een gezamenlijk ambitieplan te formuleren. Lees meer...

21 maart 2017 | Scholen | auteur: Flora Breemer

Lesideeën: De waarden van het openbaar onderwijs

De kernwaarden van het openbaar onderwijs laten zien welke idealen we in het openbaar onderwijs met elkaar delen. Maar kun je die idealen ook in je klas terugzien? Lees meer...

20 maart 2017 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Flora Breemer

Een week lang feest in het openbaar onderwijs

Van 20 tot en met 24 maart is het de week van het openbaar onderwijs. Overal in het land laten openbare scholen onder het motto ‘Ik ben welkom’ aan hun omgeving zien waar het openbaar onderwijs voor staat. Doet uw school ook mee? Lees meer...

15 maart 2017 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Bas Huijbers

Column: Regels zijn regels, toch?

Als docent heb ik wat stellige regels die mij helpen bij bepaalde lastige situaties. De meeste docenten zullen zulke regels hebben, zegt Bas Huijbers in Onze School. Lees meer...

Naar boven