Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
18 januari 2017 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

LAKS stunt met zogenaamde deelname Kamerverkiezingen

Scholierenorganisatie LAKS gaat niet de politiek in. De aankondiging van de scholierenorganisatie om mee te willen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen blijkt een publiciteitsstunt. Lees meer...

17 januari 2017 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

MR moet instemmingsbevoegdheid krijgen bij sluiting school

Ouders en docenten in de medezeggenschapsraad moeten de mogelijkheid krijgen om niet in te stemmen met een eventuele sluiting van hun school. Daarvoor pleit de Vereniging Openbaar Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. Lees meer...

16 januari 2017 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

LAKS wil de Tweede Kamer in

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) stelt zich verkiesbaar bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. De scholierenorganisatie wil er onder meer voor zorgen dat de rekentoets in het voortgezet onderwijs wordt geschrapt en de basisbeurs moet opnieuw worden ingevoerd. Lees meer...

16 januari 2017 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Bevoegdhedenkaartjes WMS geactualiseerd

De WMS-bevoegdhedenkaartjes zijn geactualiseerd en kunnen vanaf vandaaag besteld worden. De wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) die per 1 januari gelden, zijn opgenomen in de overzichtkaartjes voor de medezeggenschapsraad. Lees meer...

5 januari 2017 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Structurele bekostiging voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel om godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare basisscholen structureel te bekostigen. Lees meer...

16 december 2016 | MR | auteur: Rein Dijk

Commentaar: medezeggenschap komt van twee kanten

Vanaf 1 januari 2017 krijgen medezeggenschapsraden een aantal nieuwe bevoegdheden. De medezeggenschapsraad kan voortaan de nietigheid van besluiten inroepen wanneer niet om de vereiste instemming is gevraagd. Lees meer...

16 december 2016 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

7 aandachtspunten voor de MR en OPR

Er komen veel vragen binnen naar aanleiding van de Wet versterking bestuurskracht. De helpdesk van de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft daarom 7 aandachtspunten op een rij gezet voor zowel de medezeggenschapsraad als de ondersteuningsplanraad. Lees meer...

15 december 2016 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Tipboek voor ouders op de basisschool

In het nieuwe tipboek voor ouders, Welkom op Onze School, worden ouders wegwijs gemaakt op de basisschool. Het boekje staat boordevol nuttige informatie en leuke weetjes over het basisonderwijs en wat u als ouders kunt verwachten. Lees meer...

15 december 2016 | MR | auteur: Janny Arends

MR-lidmaatschap in lerarenregister

Een andere manier om register-uren op te bouwen is via het lidmaatschap van de MR. Het MR-werk valt onder ‘overige activiteiten binnen de school’ en wordt gewaardeerd met 6 register-uren. Lees meer...

14 december 2016 | MR | auteur: Janny Arends

Bespreek uw activiteitenplan voor schooljaar 2016-2017

Elke medezeggenschapsraad stelt aan het begin van het nieuwe schooljaar het activiteitenplan vast. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) adviseert medezeggenschapsraden en schoolleiders om dat activiteitenplan in een gezamenlijk ambitiegesprek voor te bereiden. Lees meer...

Naar boven