Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
2 november 2016 | MR | auteur:

Medezeggenschap cluster 1 en 2 verandert

Ouders van dove of slechtziende leerlingen in het regulier onderwijs moeten ook lid kunnen worden van de medezeggenschapsraad van hun begeleidende cluster 1 of 2 instelling. De Tweede Kamer heeft hiervoor een amendement aangenomen. Lees meer...

18 juli 2017 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Wet vereenvoudiging samenwerkingsschool aangenomen

De Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool is door de Eerste Kamer aangenomen. De wet maakt het voor openbare schoolbesturen mogelijk om een samenwerkingsschool in stand te houden. Lees meer...

12 mei 2009 | | auteur: Vereniging Openbaar Onderwijs

'Geef ons een openbare school'

In Barneveld is nog geen openbare vo-school. Ouders en lokale politiek vragen om openbaar onderwijs. Lees meer...

1 november 2017 | MR | auteur: Henk Nieborg

4 vragen over medezeggenschap

Met goede medezeggenschap organiseer je waardevolle inspraak op school van ouders en personeelsleden en - in het voortgezet onderwijs ook - leerlingen. Dat is geen sinecure, maar er zijn wel handige manieren om de medezeggenschap in de goede richting te duwen. Lees meer...

15 december 2016 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

7 aandachtspunten voor de MR en OPR

Er komen veel vragen binnen naar aanleiding van de Wet versterking bestuurskracht. De helpdesk van de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft daarom 7 aandachtspunten op een rij gezet voor zowel de medezeggenschapsraad als de ondersteuningsplanraad. Lees meer...

22 maart 2009 | Ouders | auteur:

Aandacht voor actieve ouders op school

De Vereniging Openbaar Onderwijs zoekt samenwerking met onderwijsorganisaties om ouderbetrokkenheid te vergroten. Lees meer...

30 september 2017 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

Actie (groot)ouders in Den Haag op 5 oktober

Ouders en grootouders voeren op 5 oktober actie in het Zuiderpark in Den Haag, om de stakende leerkrachten te steunen. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) overhandigt daar de petitie en handtekeningen aan de actievoerders van het POFront. Lees meer...

29 maart 2010 | Scholen | auteur: Inge Özertem

Advies: recht op drie dagen opvang per week

Taskforce Kinderopvang/Onderwijs presenteert rapport Lees meer...

1 februari 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Algemene ledenvergadering VOO

Op woensdag 21 maart vindt in Almere de algemene ledenvergadering (ALV) plaats van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Naast de vaststelling van de verenigingsactiviteiten en de financiële stukken van het afgelopen en lopende jaar staat op de agenda de bespreking van het strategisch beleidsplan van de Vereniging Openbaar Onderwijs 2018-2022. Na de vergadering kunt u gebruikmaken van een lunch. Lees meer...

18 januari 2011 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Behandeling wetsvoorstel samenwerkingsschool uitgesteld

Kamer verklaart amendement D66 niet destructief. Lees meer...

Naar boven