Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
6 oktober 2008 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur:

Dijksma komt aan verzoek VOO tegemoet

Voorstel verzelfstandigde schoolbesturen zelf scholen laten stichten Lees meer...

12 maart 2009 | | auteur:

Wetsvoorstel Goed Bestuur schiet tekort

Verantwoording aan ouders, leerlingen en personeel blijft onduidelijk Lees meer...

23 maart 2009 | Ouders | auteur:

Aandacht voor actieve ouders op school

De Vereniging Openbaar Onderwijs zoekt samenwerking met onderwijsorganisaties om ouderbetrokkenheid te vergroten. Lees meer...

14 september 2010 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur:

Nederlandse scholieren geen goede burgers?

Leerlingen weten veel minder over politiek dan leeftijd- genoten elders in de wereld. Lees meer...

9 december 2010 | Ouders | auteur:

Borg schoolboeken eindelijk goed geregeld

Vereniging Openbaar Onderwijs blij met succes voor ouders en scholen Lees meer...

3 november 2016 | Ouders | auteur:

Meer zeggenschap voor ouders over ondersteuning kind

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de motie van Loes Ypma (PvdA), waarin het instemmingsrecht van ouders op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief is vastgelegd. Daarmee krijgen ouders meer zeggenschap over de onderstuning van hun kind op school. Lees meer...

3 november 2016 | MR | auteur:

Medezeggenschap cluster 1 en 2 verandert

Ouders van dove of slechtziende leerlingen in het regulier onderwijs moeten ook lid kunnen worden van de medezeggenschapsraad van hun begeleidende cluster 1 of 2 instelling. De Tweede Kamer heeft hiervoor een amendement aangenomen. Lees meer...

19 september 2017 | MR | auteur:

Veel vragen over staking primair onderwijs

De helpdesk van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) krijgt veel vragen over de aangekondigde staking in het primair onderwijs op 5 oktober. In onderstaand bericht is door adviseurs van de VOO de belangrijkste informatie voor medezeggenschapsraden en ouders op een rijtje gezet. Lees meer...

11 oktober 2017 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur:

Regeerakkoord regelt instemming MR op begroting

Het nieuwe regeerakkoord is gepresenteerd, met een aantal opvallende passages over het onderwijs. Wat betekenen deze plannen voor u - als ouder, leerling, leerkracht, of schoolbestuurder - en voor uw kind(eren) of leerlingen? Wij zetten kort een aantal belangrijke punten voor u op een rij. Eentje verklappen we alvast, omdat de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) daar zijn best voor heeft gedaan: medezeggenschapsraden krijgen instemmingsrecht op de begroting. Lees meer...

1 november 2017 | MR | auteur:

Nieuwe voorschriften voor het schoolplan

De helpdesk van de Vereniging Openbaar Onderwijs krijgt veel vragen over het schoolplan. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het schoolplan (artikel 10b Wet medezeggenschap op scholen). Hieronder heeft de helpdesk meer informatie over het schoolplan op een rij gezet. Lees meer...

Naar boven