Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
11 april 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Staat van het Onderwijs: prestaties staan onder druk

Het Nederlandse onderwijs presteert nog steeds goed, maar de gemiddelde prestaties dalen de afgelopen jaren wel geleidelijk. Zo zijn de prestaties op taal en rekenen niet verbeterd en presteert Nederland op het thema burgerschap slechter dan vergelijkbare landen. Dat constateert de Inspectie van het Onderwijs in de Staat van het Onderwijs. Lees meer...

10 april 2018 | MR | auteur: Janny Arends

Handreiking over alternatieve voorstellen bij fusie of sluiting

Onderwijsgeschillen heeft voor medezeggenschapsraden een nieuwe handreiking geschreven over de alternatieven bij fusie of sluiting van scholen. Lees meer...

10 april 2018 | MR | auteur: Janny Arends

Toename aantal geschillen medezeggenschap

Er werden het afgelopen jaar meer geschillen over medezeggenschap ingediend dan in 2016. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de bevoegdheden van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) per 1 januari 2017 zijn uitgebreid. Lees meer...

9 april 2018 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

Meer ouders laten intelligentie kind testen

Ouders maken in toenemende mate gebruik van intelligentietest voor hun kinderen om een hoger schooladvies in groep 8 af te dwingen. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) noemt de ontwikkeling in een uitzending van RTL Nieuws zorgelijk, omdat ouders en scholen in touwtrekkerij belanden. Lees meer...

3 april 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Janny Arends

Voortgezet openbaar onderwijs in Terneuzen in gevaar

Door een voorgenomen fusie in Terneuzen dreigt het openbaar voortgezet onderwijs te verdwijnen. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB maken zich zorgen dat de grondwettelijke zorg voor voldoende openbaar onderwijs niet wordt nageleefd. Lees meer...

3 april 2018 | MR | auteur: Patrick Loeps

Ouders moeten worden geraadpleegd bij fusie of sluiting school

ouders te raadplegen gold al bij wijzigingen in de buitenschoolse opvang en bij wijziging van de onderwijstijd. Lees meer...

3 april 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Veel aandacht voor De bijlesgeneratie van Louise Elffers

Vandaag verschijnt het boek De bijlesgeneratie van Louise Elffers, waarin zij vertelt hoe ontwikkelingen in het onderwijs en de samenleving een wereldwijde onderwijscompetitie hebben aangewakkerd. Haar boek kan op veel aandacht rekenen en de Volkskrant publiceerde een groot interview met Elffers. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) mag een aantal exemplaren weggeven aan haar leden. Heeft u interesse, mail dan naar redactie@voo.nl. Lees meer...

3 april 2018 | MR | auteur: Janny Arends

Hulp bij overleg tussen GMR en raad van toezicht

Met de in januari 2017 ingevoerde Wet versterking bestuurskracht is de raad van toezicht een belangrijke gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) geworden. De raad van toezicht en GMR moeten nu twee keer per jaar overleg voeren. Lees meer...

21 maart 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Martijn Mulder nieuw lid raad van toezicht VOO

Martijn Mulder is tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) benoemd tot lid van de raad van toezicht. Mulder is in het dagelijks leven bestuurder van openbaar schoolbestuur Wolderwijs in de Drentse gemeente De Wolden. Lees meer...

19 maart 2018 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

Predicaat excellent onder vuur

De VO-Raad heeft in het NPO-programma Kassa gepleit om het predicaat excellent af te schaffen. Sinds 2012 kunnen scholen in Nederland in het basis- en het voortgezet onderwijs het predicaat Excellente School krijgen. Lees meer...

Naar boven