Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
27 februari 2018 | Ouders | auteur: Leone Voogd

Onderzoek over omgaan met verschillen op de openbare school

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) houdt een enquête onder ouders van kinderen binnen het openbaar onderwijs over het omgaan met verschillen op school. Dit gebeurt in samenwerking met KOOGO, de ouderkoepel van het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs in Vlaanderen. Lees meer...

21 februari 2018 | MR | auteur: Janny Arends

Heeft u uw MR-documenten al geactualiseerd?

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij het vaststellen van beleid op school. Daarom is de samenwerking tussen de directie en de MR van cruciaal belang. Om die samenwerking goed te laten verlopen en te formaliseren is een aantal documenten van groot belang. Lees meer...

2 februari 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Leerkrachten voeren druk op minister Slob op

Leerkrachten in het primair onderwijs voeren de druk op minister Slob van OCW verder op. Ook in februari en maart gaan in Nederland de deuren van de scholen een dag dicht. De actievoerende vakbonden, met als drijvende kracht het PO-Front, hopen zo de lopende CAO-onderhandelingen te beinvloeden. Lees meer...

1 februari 2018 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Nieuw: de Financiële Servicekaart

Met de nieuwe Financiële Servicekaart van de Verenging Openbaar Onderwijs (VOO) houdt u altijd de vinger aan de pols houdt voor uw (G)MR. Lees meer...

1 februari 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Harry Jagnarain

VOO en VOSABB gaan nauwer samenwerken

Directeur Rein van Dijk van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en zijn collega Hans Teegelbeckers van VOS/ABB hebben een convenant ondertekend om de samenwerking tussen de twee organisaties te verstevigen. Lees meer...

1 februari 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Algemene ledenvergadering VOO

Op woensdag 21 maart vindt in Almere de algemene ledenvergadering (ALV) plaats van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Naast de vaststelling van de verenigingsactiviteiten en de financiële stukken van het afgelopen en lopende jaar staat op de agenda de bespreking van het strategisch beleidsplan van de Vereniging Openbaar Onderwijs 2018-2022. Na de vergadering kunt u gebruikmaken van een lunch. Lees meer...

31 januari 2018 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Folder cursussen medezeggenschap voorjaar 2018 is verschenen

Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen volgende week de nieuwe folder voor de medezeggenschapsraad toegestuurd. Daarin is het cursusaanbod voor dit voorjaar opgenomen, evenals informatie over maatwerk trainingen en ondersteuningsmogelijkheden. Lees meer...

31 januari 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Leone Voogd

ResearchED brengt wetenschap en onderwijs samen

‘Het onderwijs doet niets met wetenschappelijke inzichten’, ‘Onderzoekers hebben geen idee wat er op de werkvloer speelt’. De zogenaamde kloof tussen wetenschap en praktijk is een blijvend onderwerp van zorg en niet alleen in de onderwijssector. Tegelijkertijd zijn er vele initiatieven om deze kloof te overbruggen. Lees meer...

26 januari 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Petitie voor behoud Groep Openbaar Onderwijs AOb

Het hoofdbestuur van de Algemene Onderwijsbond (AOb) wil de stekker uit de Groep Openbaar Onderwijs (GOO) trekken. Dat mag niet gebeuren, vindt de GOO, die daarom een bijeenkomst organiseert en een petitie heeft gelanceerd. Lees meer...

26 januari 2018 | MR | auteur: Janny Arends

Wijzigingen in de modelreglementen medezeggenschap

De modelreglementen voor medezeggenschapsorganen zijn aangepast aan de recente wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Lees meer...

Naar boven