Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
24 mei 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur:

Gemeenteraad Terneuzen frustreert Grondwet

De gemeenteraad van Terneuzen heeft dinsdagavond ingestemd met de fusie van de openbare Stedelijke Scholengemeenschap De Rede met het christelijke Zeldenrust-Steelantcollege, meldt de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). Het is opmerkelijk dat de raad hiermee akkoord is gegaan, omdat de fusie niet voldoet aan de grondwettelijke eis dat overal in Nederland openbaar onderwijs moet zijn. Lees meer...

24 mei 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur:

Meer bescherming van uw privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Daarmee is in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving van kracht. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wat betekent dit voor u als lid van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)? Lees meer...

24 mei 2018 | MR | auteur: Janny Arends

AVG en medezeggenschap in het onderwijs

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. Deze verordening heeft allerlei consequenties voor het onderwijs en raakt aan zaken waar de medezeggenschapsraad (MR) mee te maken heeft. Welke rechten heeft een MR bij de invoering AVG? Lees meer...

19 mei 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur:

Commentaar: Plannen maken

Ze waren natuurlijk niet mals, de bevindingen die de Inspectie van het Onderwijs overhandigde aan de ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven. De prestaties van het Nederlandse onderwijs in verschillende vakgebieden daalden de afgelopen twintig jaar gestaag of ze stagneerden op zijn best. In het onderwijs vielen behalve geschrokken reacties ook boosheid en stoicisme te beluisteren. Lees meer...

18 mei 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur:

Maatschappelijk werker als steun voor ouders en scholen

Het is belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school van hun kind. Een open deur, denkt u misschien. Maar wat minder bekend is, is dat het contact tussen ouders en de school verstrekkende gevolgen heeft voor het onderwijs en de (onderwijs)toekomst van kinderen, schrijft Sophie Thasing in magazine Onze School. Lees meer...

17 mei 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur:

Ouders en leerlingen dringen bij de poorten

Ouders doen hun kind steeds vaker op bijles, bijvoorbeeld uit angst voor een vmbo-advies. Dat is vaak het einde van de kans op hoger onderwijs. In haar boek De bijlesgeneratie analyseert Louise Elffers de run op een zo hoog mogelijk schooladvies. Lees meer...

17 mei 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur:

Boekrecensie: Met de rug naar de toekomst

In Heer en meester schetst historicus Wim de Jong de ontwikkeling van het protestants-christelijk onderwijs in de afgelopen honderd jaar. Carel Verhoef, zelf historicus en oud-rector, mist een toekomstvisie op het onderwijsbestel. Lees meer...

17 mei 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Bas Huijbers

Aardige jongens

Lees meer...

16 mei 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur:

Kinderen ontwerpen hun droomschool

De school van je dromen ontwerpen: de kinderen die uit het hele land naar de Expeditie Droomschool in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht kwamen, vonden het prachtig. Al filosoferend kwamen ze met elkaar op veel idee├źn, maar het mooist was misschien wel de opmerking van Dinan van obs Harlekijn in Blerick: Ik zit eigenlijk al op de ideale school!. Lees meer...

16 mei 2018 | Ouders | auteur:

Column: Lisa Westerveld (GroenLinks) over vrijwillige ouderbijdrage

Ongeveer 400.000 kinderen in Nederland groeien op in armoede. Dit komt niet uit het programma van GroenLinks, maar het is becijferd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor veel van deze kinderen is het niet vanzelfsprekend om een leuk dagje uit te gaan of een nieuwe jas te kopen. Deze jongens en meisjes worden ook vaker naar de voetbalclub gestuurd dan naar paardrijden of turnen. Simpelweg omdat de contributie van die laatste twee clubs vaak een stuk hoger ligt. Lees meer...

Naar boven