Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
20 november 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Biza Shalmashi

Nieuwe editie magazine Onze School!

Het novembernummer van Onze School ligt deze week op de mat bij alle leden van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Lees meer...

16 november 2018 | MR | auteur: Biza Shalmashi

Het lerarentekort en de MR

Het lerarentekort is een groot maatschappelijk probleem. Op de meeste basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs is het dit schooljaar gelukt de vaste formatie rond te krijgen, maar de rek is eruit. Lees meer...

15 november 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Biza Shalmashi

Minister Slob op WMS congres 2018

De rol van de medezeggenschap in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs benadrukte dat op het WMS congres dat woensdag 7 november plaatsvond in de ReeHorst in Ede. Meer transparantie van besturen over het beleid en vooral over de besteding van de middelen is hard nodig. Instemmingsrecht voor de medezeggenschapsraad op het meerjarig financieel beleid komt er dan ook aan. Daar kunnen veel raden de nodige ondersteuning bij gebruiken. Slob maakte tijdens het congres bekend dat het project Versterking medezeggenschap nog een jaar doorgaat en mogelijk nog langer. Lees meer...

15 november 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Biza Shalmashi

Symposium: Licht op schaduwonderwijs

Hoe ziet het buitenschools leren in Nederland eruit en welke invloed heeft het op ontwikkelingskansen van leerlingen met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden? Lees meer...

6 november 2018 | MR | auteur: Janny Arends

Medezeggenschap bij passend onderwijs werkt niet

De medezeggenschap bij passend onderwijs loopt niet goed en dat komt doordat het ingewikkeld is georganiseerd. Lees meer...

1 november 2018 | MR | auteur: Biza Shalmashi

Grip op de MR activiteiten

Na de herfstvakantie is het een mooi moment om als MR terug te blikken op de eerste schoolweken. Hoe is het gegaan met betrekking tot de medezeggenschap? Hebben we de juiste onderwerpen besproken en wat staat ons de rest van het jaar te wachten? Kortom, hebben en houden we grip op onze MR activiteiten? Lees meer...

30 oktober 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Biza Shalmashi

‘Goed gesprek’ tussen RvT en (G)MR in Zevenaar

De locatie voor de bijeenkomst ‘Een goed gesprek’ op 27 november is bekend: basisschool Lindenhage in Zevenaar. De avond gaat over de vormgeving van het wettelijk verplichte overleg tussen de raad van toezicht (RvT) en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ((G)MR). Er is nog ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Lees meer...

14 september 2018 | MR | auteur:

Kei College heeft unieke medezeggenschapsraad

Scholengroep Sevenwolden en het Bornego College en Heerenveen hebben als een van de eerste in Nederland een bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad ingericht. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) zorgde tijdens de totstandkoming ervoor dat aan de Wet medezeggenschap op scholen wordt voldaan. Lees meer...

14 september 2018 | MR | auteur: Janny Arends

Zo organiseer je goede medezeggenschap

Iedere MR functioneert anders. De werkwijze, het stellen van prioriteiten en de samenwerking met de schoolleiding lopen uiteen. Ondanks deze verschillen is er een aantal kenmerken dat bijdraagt aan een goed functionerende medezeggenschapsraad. Lees meer...

Naar boven