Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
10 september 2017 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Nieuwe handreiking voor startende MR-leden

Nieuwe leden in de medezeggenschapsraad kunnen om zichzelf in te werken deelnemen aan een cursus MR-Start van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Ook kunnen zij zichzelf inlezen met behulp van de nieuwe handreiking van het Project Versterking Medezeggenschap. Lees meer...

10 september 2017 | MR | auteur: Rein Dijk

Ontheffing van taken valt niet onder adviesrecht bij ontslag schoolleiding

Het besluit om een directeur tijdelijk van zijn of haar directietaken te ontheffen, valt niet onder de adviesbevoegdheid voor de medezeggenschapsraad bij aanstelling of ontslag van de schoolleiding (art. 11h1 WMS). De Landelijke geschillencommissie WMS heeft een geschil hierover daarom niet ontvankelijk verklaard. Lees meer...

10 september 2017 | MR | auteur: Janny Arends

Introductie voor nieuwe MR-leden

Aan het begin van ieder schooljaar treden er veel nieuwe leden van de medezeggenschapsraad (MR) aan. Ieder pas gekozen lid van de medezeggenschapsraad wil snel en enthousiast aan de slag; bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, samenwerken met andere betrokkenen en een eigen mening formuleren. Lees meer...

10 september 2017 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

VOO reageert op onderzoek Verus naar bijbel in de klas

Uit onderzoek van de christelijke besturenorganisatie Verus blijkt dat veel leraren op christelijke scholen worstelen met de bijbel. Op radio 1 reageerde de Vereniging Openbaar Onderwijs op de bevindingen. Lees meer...

6 september 2017 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Onderwijsraad pleit voor herbezinning op decentraal onderwijsbeleid

De Onderwijsraad stelt in haar advies Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd de problematiek van de decentralisatie van het onderwijs aan de kaak. Ook pleit de raad voor het opnieuw bekijken van de bestuurlijke rollen en verhoudingen tussen de gemeenten, het Rijk en de schoolbesturen in het onderwijs. Lees meer...

4 september 2017 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Bestel het Tipboek voor ouders op de basisschool

In het nieuwe tipboek voor ouders, Welkom op Onze School, worden ouders wegwijs gemaakt op de basisschool. Het boekje staat boordevol nuttige informatie en leuke weetjes over het basisonderwijs en wat u als ouders kunt verwachten. Lees meer...

3 september 2017 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

VOO-adviseurs actief op WMS-congres 2017

Kom op woensdag 29 november naar het WMS congres in de ReeHorst in Ede met dit jaar als thema Medezeggenschap, zo doe je dat! Lees meer...

3 september 2017 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Waarschuwing voor gebruik beeldmateriaal leerlingen

Schoel moeten voorzichtig zijn bij het publiceren van beeldmateriaal van leerlingen. Lees meer...

18 juli 2017 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Wet vereenvoudiging samenwerkingsschool aangenomen

De Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool is door de Eerste Kamer aangenomen. De wet maakt het voor openbare schoolbesturen mogelijk om een samenwerkingsschool in stand te houden. Lees meer...

3 juli 2017 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Netwerk voor ambtelijk secretarissen GMR en OPR

Ambtelijk secretarissen van gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden kunnen lid worden van het Netwerk Ambtelijk Secretarissen Medezeggenschap van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Voor secretarissen van raden die zijn van de VOO, is deelname gratis. Lees meer...

Naar boven