Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
15 mei 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Marieke Buijs

Pesten vaak gemist door docent

Wordt er gepest in de klas? Waar leraren vaak ‘nee’ antwoorden op die vraag, zien leerlingen dat heel anders. Docenten zijn niet goed in het herkennen van pesten, constateert socioloog Beau Oldenburg. Zorgelijk, want zonder herkenning valt er ook niet in te grijpen. Lees meer...

11 mei 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur:

Burgerschap voor veel ouders belangrijk

Lees meer...

9 mei 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur:

Toolkit over omgaan met complotten in de klas

Hoe ga je als docent om met een leerling die in complotten gelooft? Wat moet je (niet) doen, wat zeg je terug? Stichting School & Veiligheid en De Anne Frank Stichting hebben gezamenlijk een brochure en toolkit gemaakt voor docenten voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met praktische tips en suggesties rond het thema complotdenken. Lees meer...

11 april 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur:

Staat van het Onderwijs: prestaties staan onder druk

Het Nederlandse onderwijs presteert nog steeds goed, maar de gemiddelde prestaties dalen de afgelopen jaren wel geleidelijk. Zo zijn de prestaties op taal en rekenen niet verbeterd en presteert Nederland op het thema burgerschap slechter dan vergelijkbare landen. Dat constateert de Inspectie van het Onderwijs in de Staat van het Onderwijs. Lees meer...

10 april 2018 | MR | auteur: Janny Arends

Handreiking over alternatieve voorstellen bij fusie of sluiting

Onderwijsgeschillen heeft voor medezeggenschapsraden een nieuwe handreiking geschreven over de alternatieven bij fusie of sluiting van scholen. Lees meer...

10 april 2018 | MR | auteur: Janny Arends

Toename aantal geschillen medezeggenschap

Er werden het afgelopen jaar meer geschillen over medezeggenschap ingediend dan in 2016. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de bevoegdheden van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) per 1 januari 2017 zijn uitgebreid. Lees meer...

9 april 2018 | Ouders | auteur:

Meer ouders laten intelligentie kind testen

Ouders maken in toenemende mate gebruik van intelligentietest voor hun kinderen om een hoger schooladvies in groep 8 af te dwingen. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) noemt de ontwikkeling in een uitzending van RTL Nieuws zorgelijk, omdat ouders en scholen in touwtrekkerij belanden. Lees meer...

3 april 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Janny Arends

Voortgezet openbaar onderwijs in Terneuzen in gevaar

Door een voorgenomen fusie in Terneuzen dreigt het openbaar voortgezet onderwijs te verdwijnen. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB maken zich zorgen dat de grondwettelijke zorg voor voldoende openbaar onderwijs niet wordt nageleefd. Lees meer...

3 april 2018 | MR | auteur: Patrick Loeps

Ouders moeten worden geraadpleegd bij fusie of sluiting school

ouders te raadplegen gold al bij wijzigingen in de buitenschoolse opvang en bij wijziging van de onderwijstijd. Lees meer...

3 april 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur:

Veel aandacht voor De bijlesgeneratie van Louise Elffers

Vandaag verschijnt het boek De bijlesgeneratie van Louise Elffers, waarin zij vertelt hoe ontwikkelingen in het onderwijs en de samenleving een wereldwijde onderwijscompetitie hebben aangewakkerd. Haar boek kan op veel aandacht rekenen en de Volkskrant publiceerde een groot interview met Elffers. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) mag een aantal exemplaren weggeven aan haar leden. Heeft u interesse, mail dan naar redactie@voo.nl. Lees meer...

Naar boven