Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
3 april 2018 | MR | auteur: Patrick Loeps

Ouders moeten worden geraadpleegd bij fusie of sluiting school

ouders te raadplegen gold al bij wijzigingen in de buitenschoolse opvang en bij wijziging van de onderwijstijd. Lees meer...

3 april 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Veel aandacht voor De bijlesgeneratie van Louise Elffers

Vandaag verschijnt het boek De bijlesgeneratie van Louise Elffers, waarin zij vertelt hoe ontwikkelingen in het onderwijs en de samenleving een wereldwijde onderwijscompetitie hebben aangewakkerd. Haar boek kan op veel aandacht rekenen en de Volkskrant publiceerde een groot interview met Elffers. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) mag een aantal exemplaren weggeven aan haar leden. Heeft u interesse, mail dan naar redactie@voo.nl. Lees meer...

3 april 2018 | MR | auteur: Janny Arends

Hulp bij overleg tussen GMR en raad van toezicht

Met de in januari 2017 ingevoerde Wet versterking bestuurskracht is de raad van toezicht een belangrijke gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) geworden. De raad van toezicht en GMR moeten nu twee keer per jaar overleg voeren. Lees meer...

21 maart 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Martijn Mulder nieuw lid raad van toezicht VOO

Martijn Mulder is tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) benoemd tot lid van de raad van toezicht. Mulder is in het dagelijks leven bestuurder van openbaar schoolbestuur Wolderwijs in de Drentse gemeente De Wolden. Lees meer...

19 maart 2018 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

Predicaat excellent onder vuur

De VO-Raad heeft in het NPO-programma Kassa gepleit om het predicaat excellent af te schaffen. Sinds 2012 kunnen scholen in Nederland in het basis- en het voortgezet onderwijs het predicaat Excellente School krijgen. Lees meer...

27 februari 2018 | Ouders | auteur: Leone Voogd

Onderzoek over omgaan met verschillen op de openbare school

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) houdt een enquête onder ouders van kinderen binnen het openbaar onderwijs over het omgaan met verschillen op school. Dit gebeurt in samenwerking met KOOGO, de ouderkoepel van het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs in Vlaanderen. Lees meer...

21 februari 2018 | MR | auteur: Janny Arends

Heeft u uw MR-documenten al geactualiseerd?

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij het vaststellen van beleid op school. Daarom is de samenwerking tussen de directie en de MR van cruciaal belang. Om die samenwerking goed te laten verlopen en te formaliseren is een aantal documenten van groot belang. Lees meer...

2 februari 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Leerkrachten voeren druk op minister Slob op

Leerkrachten in het primair onderwijs voeren de druk op minister Slob van OCW verder op. Ook in februari en maart gaan in Nederland de deuren van de scholen een dag dicht. De actievoerende vakbonden, met als drijvende kracht het PO-Front, hopen zo de lopende CAO-onderhandelingen te beinvloeden. Lees meer...

1 februari 2018 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Nieuw: de Financiële Servicekaart

Met de nieuwe Financiële Servicekaart van de Verenging Openbaar Onderwijs (VOO) houdt u altijd de vinger aan de pols houdt voor uw (G)MR. Lees meer...

1 februari 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Harry Jagnarain

VOO en VOSABB gaan nauwer samenwerken

Directeur Rein van Dijk van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en zijn collega Hans Teegelbeckers van VOS/ABB hebben een convenant ondertekend om de samenwerking tussen de twee organisaties te verstevigen. Lees meer...

Naar boven