Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
7 september 2018 | MR | auteur:

Veel workshops tijdens WMS-congres 2018

Bent u lid van de medezeggenschapsraad? Kom dan op woensdag 7 november naar het WMS-congres in de ReeHorst in Ede. Adviseurs van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) verzorgen vijf workshops. Lees meer...

4 september 2018 | MR | auteur:

Nieuwe brochure voor de MR

De nieuwe VOO-brochure voor medezeggenschapsraden is verschenen, met daarin alle cursussen en ondersteuningssmogelijkheden voor MR-leden en schoolleiders. Alle scholen in Nederland krijgen de brochure volgende week toegestuurd. Leden van de VOO krijgen 15 procent korting op alle cursussen en kunnen gratis gebruikmaken van de telefonische helpdesk. Lees meer...

3 september 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur:

LCG WMS zoekt nieuw lid

In verband met het reglementair terugtreden van het lid, dat benoemd is op voordracht van de personeelsvakorganisaties, ouder- en leerlingorganisaties, ontstaat per 1 januari 2019 de vacature van lid van de Commissie. Het nieuwe lid wordt benoemd door de minister, op voordracht van de personeelsvakorganisaties, ouder- en leerlingorganisaties. Lees meer...

19 juli 2018 | MR | auteur:

Vraag een quickstart medezeggenschap aan

Medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden kunnen zich samen met het schoolbestuur aanmelden voor een Quickstart Medezeggenschap bij het project Versterking medezeggenschap. Voor deze training is subsidie beschikbaar van het ministerie van OCW. Lees meer...

5 juli 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur:

Goed burgerschapsonderwijs met aandacht voor diversiteit

In het wetsvoorstel van minister Arie Slob over burgerschap wordt sociale integratie ingeruild voor sociale cohesie, waardoor er onvoldoende recht wordt gedaan aan het belang van actieve pluriformiteit. Dat staat in een gezamenlijke bijdrage van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB aan de internetconsultatie over het wetsvoorstel voor beter burgerschapsonderwijs. Lees meer...

5 juli 2018 | MR | auteur: Patrick Loeps

Naar twee succesvolle deelraden toe

Als gevolg van het sluiten van een school bij een andere Stichting en het inschrijven van circa 70 leerlingen op een nieuwe dependance van een bestaande school, dient ook de medezeggenschap goed te worden ingericht. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is gevraagd om dit proces te ondersteunen. Lees meer...

27 juni 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur:

Ongrondwettelijke krimpaanpak Zeeuws-Vlaanderen

VOS/ABB, de vereniging van openbare en algemeen bijzondere schoolbesturen, geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan waarom de voorgenomen fusie van het voortgezet onderwijs in krimpgebied Zeeuws-Vlaanderen indruist tegen artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. Directeur Hans Teegelbeckers benadrukt dat er moet worden gekozen voor een andere vorm van samenwerking die wél aan de Grondwet voldoet. Die mogelijkheid is er: de samenwerkingsschool. Lees meer...

21 juni 2018 | MR | auteur: Janny Arends

Inkijkje in inkomsten en uitgaven schoolbestuur

Voor leden van de (G)MR wordt het gemakkelijker om de inkomsten en uitgaven van schoolbesturen te bekijken en met elkaar te vergelijken. Op de website Onderwijs in cijfers staan de relevante cijfers vermeld. Lees meer...

6 juni 2018 | MR | auteur: Janny Arends

Positie MR verandert niet na afschaffing fusietoets

Minister Slob heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aankondigt dat de fusietoets in het basis- en voortgezet onderwijs wordt afgeschaft. De ingangsdatum is 1 augustus 2018. Vanaf dan krijgen alle fusies in het basis- en voortgezet onderwijs een lichte procedurele toets. Lees meer...

Naar boven