Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
23 januari 2018 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Openbare scholen doen mee aan SCHOOL!Week 2018

De School!Week is de landelijke campagneweek van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, georganiseerd door de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB. In 2018 vindt de School!Week plaats van 19 tot en met 23 maart. Het thema is: Samen maken we School! Lees meer...

11 januari 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Leone de Voogd versterkt team VOO

Leone de Voogd komt als onderwijsadviseur de Vereniging Openbaar Onderwijs versterken. Zij richt zich op de themas identiteit en kernwaarden van het openbaar onderwijs, burgerschapsvorming, leerlingparticipatie, ouderbetrokkenheid en passend onderwijs. Lees meer...

20 december 2017 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

School blundert met vrijwillige ouderbijdrage

Een openbare basisschool in Hellevoetsluis heeft gedreigd om kinderen uit te sluiten van het kerstfeest, wanneer hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet zouden betalen. Protesten en berichtgeving in landelijke media zorgden ervoor dat de schoolleiding terugkwam op haar besluit Lees meer...

1 december 2017 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Informatie over project versterking medezeggenschap

De nieuwe folder van het Project Versterking Medezeggenschap maakt duidelijk wat de betrokken organisaties voor medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden kunnen betekenen. Lees meer...

28 november 2017 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Wat gaat er gebeuren in de School!Week 2018?

De School!Week 2018 is van 19 tot en met 23 maart. Wat gaat er gebeuren in deze week waarin u met ons het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs stevig op de kaart kunt zetten? U kunt het allemaal zien op de vernieuwde website www.openbaaronderwijs.nu. Lees meer...

7 november 2017 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Dorpsgemeenschap kan kleine scholen openhouden

Er kunnen meer kleine dorpsscholen worden opengehouden als ouders en dorpsbwoners zich daarvoor inzetten. Dat zei Jan Schuurman Hess van de Vereniging Zelfstandige Dorpsscholen gisteren in Dit is de dag op radio 1. Ook de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) reageerde in de uitzending. Lees meer...

2 november 2017 | MR | auteur:

4 vragen over medezeggenschap

Met goede medezeggenschap organiseer je waardevolle inspraak op school van ouders en personeelsleden en - in het voortgezet onderwijs ook - leerlingen. Dat is geen sinecure, maar er zijn wel handige manieren om de medezeggenschap in de goede richting te duwen. Lees meer...

1 november 2017 | MR | auteur:

Nieuwe voorschriften voor het schoolplan

De helpdesk van de Vereniging Openbaar Onderwijs krijgt veel vragen over het schoolplan. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het schoolplan (artikel 10b Wet medezeggenschap op scholen). Hieronder heeft de helpdesk meer informatie over het schoolplan op een rij gezet. Lees meer...

1 november 2017 | MR | auteur: Rein Dijk

Interpretatiegeschil over instemming faciliteitenregeling

De personeelsgeleding van een centrale medezeggenschapsraad heeft niet ingestemd met de faciliteitenregeling, omdat er discussie is over de toerekening van uren deskundigheidsbevordering voor leden van de personeelsgeleding van de centrale MR. De geschillencommissie oordeelt dat de uren alsnog moeten worden toegekend. Lees meer...

17 oktober 2017 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Discussie op BNR over privatiseren onderwijs

In het programma De Nieuwe Wereld van BNR Nieuwsradio gingen econoom Maarten Berg van de Universiteit Leiden en Michiel Jongewaard van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in debat over de vraag Wat als we het onderwijs privatiseren? Lees meer...

Naar boven