Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
4 april 2019 | MR | auteur: Evita Lagerwaard

Schoolondersteuningsprofiel en intensivering medezeggenschap

Met de introductie van passend onderwijs in 2014 is het concept van het schoolondersteuningsprofiel geïntroduceerd. De verplichting voor een school om over een dergelijk schoolondersteuningsprofiel te beschikken is vastgelegd in de wet (WPO / WVO /WEC). Het bevoegd gezag is daarbij de geadresseerde. Met enige nuance kan dit schoolondersteuningsprofiel worden beschouwd als de opvolger van wat voorheen het zorgplan werd genoemd. Lees meer...

4 april 2019 | Scholen | auteur: Evita Lagerwaard

Ieder in een eigen hokje: van vrije keuze tot keurslijf

‘Niet apart, maar samen’. Het is de lijfspreuk van de VOO en kenmerkend voor het openbaar onderwijs, maar dit uitgangspunt komt steeds meer onder druk te staan. Hoe kunnen scholen wél bijdragen aan ontmoeting en gelijke kansen? Lees meer...

31 maart 2019 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Marco Frijlink

Blog van Marco || 2

Marco Frijlink, directeur van de Vereniging Openbaar Onderwijs, geeft zo nu en dan een kijkje in de activiteiten van de VOO. Lees meer...

28 maart 2019 | Scholen | auteur: Evita Lagerwaard

Nieuwe brochure ‘Daarom! Openbaar onderwijs verbindt’

De Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB hebben de brochure Daarom! Openbaar onderwijs verbindt vernieuwd. Deze brochure gaat over het actief pluriforme karakter van het openbaar onderwijs en de rol van leraren. Lees meer...

26 maart 2019 | MR | auteur: Evita Lagerwaard

Nieuw cursusaanbod: Volg het onderwijsgeld

De VOO heeft een nieuwe cursus ontwikkeld voor PO en VO, Volg het onderwijsgeld; hoe lopen geldstromen binnen het onderwijs en hoe kan de (G)MR invloed uitoefenen? Lees meer...

26 maart 2019 | Scholen | auteur: Evita Lagerwaard

Onderwijsministers willen aan de slag met kansengelijkheid

Het thema ‘kansengelijkheid’ staat volop in de belangstelling binnen het onderwijs en niet voor niets. Ook de VOO besteedt hier uitgebreid aandacht aan in het speciale themanummer van Onze School, dat vorige week bij de leden op de mat viel. De onderwijsministers stuurden op 13 maart een brief naar de Tweede Kamer, waarin zij diverse maatregelen noemen ter bevordering van kansengelijkheid. Lees meer...

23 maart 2019 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Marco Frijlink

Blog van Marco || 1

Marco Frijlink, directeur van de Vereniging Openbaar Onderwijs, geeft zo nu en dan een kijkje in de activiteiten van de VOO. Lees meer...

14 maart 2019 | Scholen | auteur: Evita Lagerwaard

Onderwijsraad: verminder differentiatie en zoek naar verbinding

De Onderwijsraad waarschuwt in de ‘Stand van educatief Nederland’ voor de doorgeschoten differentiatie in ons onderwijsstelsel. Op jonge leeftijd worden kinderen al van elkaar gescheiden in onderwijssoorten, waardoor zij onvoldoende in aanraking komen met kinderen met andere achtergronden en sommige groepen leerlingen minder kansen krijgen. Ontwikkelingen waar ook de VOO zich grote zorgen over maakt. Lees meer...

11 maart 2019 | Scholen | auteur: Evita Lagerwaard

Nieuwe masterclasses Samenspel bestuur en (G)MR en Schoolleiders en MR

De masterclasses Samenspel bestuur en (G)MR en Medezeggenschap voor schoolleiders voorzien in een behoefte. Daarom heeft Versterking medezeggenschap besloten deze twee masterclasses wederom te organiseren. Lees meer...

28 februari 2019 | Scholen | auteur: Evita Lagerwaard

Algemene ledenvergadering

Op woensdag 17 april vindt in Almere de algemene ledenvergadering (ALV) plaats van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Na de vergadering bieden wij u een lunch aan. Lees meer...

Naar boven