[XTemplate]

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
6 november 2018 | MR | auteur: Janny Arends

Medezeggenschap bij passend onderwijs werkt niet

De medezeggenschap bij passend onderwijs loopt niet goed en dat komt doordat het ingewikkeld is georganiseerd. Lees meer...

1 november 2018 | MR | auteur: Biza Shalmashi

Grip op de MR activiteiten

Na de herfstvakantie is het een mooi moment om als MR terug te blikken op de eerste schoolweken. Hoe is het gegaan met betrekking tot de medezeggenschap? Hebben we de juiste onderwerpen besproken en wat staat ons de rest van het jaar te wachten? Kortom, hebben en houden we grip op onze MR activiteiten? Lees meer...

30 oktober 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Biza Shalmashi

‘Goed gesprek’ tussen RvT en (G)MR in Zevenaar

De locatie voor de bijeenkomst ‘Een goed gesprek’ op 27 november is bekend: basisschool Lindenhage in Zevenaar. De avond gaat over de vormgeving van het wettelijk verplichte overleg tussen de raad van toezicht (RvT) en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ((G)MR). Er is nog ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Lees meer...

14 september 2018 | MR | auteur:

Kei College heeft unieke medezeggenschapsraad

Scholengroep Sevenwolden en het Bornego College en Heerenveen hebben als een van de eerste in Nederland een bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad ingericht. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) zorgde tijdens de totstandkoming ervoor dat aan de Wet medezeggenschap op scholen wordt voldaan. Lees meer...

14 september 2018 | MR | auteur: Janny Arends

Zo organiseer je goede medezeggenschap

Iedere MR functioneert anders. De werkwijze, het stellen van prioriteiten en de samenwerking met de schoolleiding lopen uiteen. Ondanks deze verschillen is er een aantal kenmerken dat bijdraagt aan een goed functionerende medezeggenschapsraad. Lees meer...

12 september 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur:

VOO neemt afscheid van Rein van Dijk

Tijdens een afscheidsreceptie in Almere heeft de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) afscheid genomen van directeur Rein van Dijk. Lees meer...

7 september 2018 | MR | auteur:

Veel workshops tijdens WMS-congres 2018

Bent u lid van de medezeggenschapsraad? Kom dan op woensdag 7 november naar het WMS-congres in de ReeHorst in Ede. Adviseurs van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) verzorgen vijf workshops. Lees meer...

4 september 2018 | MR | auteur:

Nieuwe brochure voor de MR

De nieuwe VOO-brochure voor medezeggenschapsraden is verschenen, met daarin alle cursussen en ondersteuningssmogelijkheden voor MR-leden en schoolleiders. Alle scholen in Nederland krijgen de brochure volgende week toegestuurd. Leden van de VOO krijgen 15 procent korting op alle cursussen en kunnen gratis gebruikmaken van de telefonische helpdesk. Lees meer...

3 september 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur:

LCG WMS zoekt nieuw lid

In verband met het reglementair terugtreden van het lid, dat benoemd is op voordracht van de personeelsvakorganisaties, ouder- en leerlingorganisaties, ontstaat per 1 januari 2019 de vacature van lid van de Commissie. Het nieuwe lid wordt benoemd door de minister, op voordracht van de personeelsvakorganisaties, ouder- en leerlingorganisaties. Lees meer...

19 juli 2018 | MR | auteur:

Vraag een quickstart medezeggenschap aan

Medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden kunnen zich samen met het schoolbestuur aanmelden voor een Quickstart Medezeggenschap bij het project Versterking medezeggenschap. Voor deze training is subsidie beschikbaar van het ministerie van OCW. Lees meer...

Naar boven