[XTemplate]

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
19 juli 2018 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Vraag een quickstart medezeggenschap aan

Medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden kunnen zich samen met het schoolbestuur aanmelden voor een Quickstart Medezeggenschap bij het project Versterking medezeggenschap. Voor deze training is subsidie beschikbaar van het ministerie van OCW. Lees meer...

5 juli 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Goed burgerschapsonderwijs met aandacht voor diversiteit

In het wetsvoorstel van minister Arie Slob over burgerschap wordt sociale integratie ingeruild voor sociale cohesie, waardoor er onvoldoende recht wordt gedaan aan het belang van actieve pluriformiteit. Dat staat in een gezamenlijke bijdrage van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB aan de internetconsultatie over het wetsvoorstel voor beter burgerschapsonderwijs. Lees meer...

5 juli 2018 | MR | auteur: Patrick Loeps

Naar twee succesvolle deelraden toe

Als gevolg van het sluiten van een school bij een andere Stichting en het inschrijven van circa 70 leerlingen op een nieuwe dependance van een bestaande school, dient ook de medezeggenschap goed te worden ingericht. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is gevraagd om dit proces te ondersteunen. Lees meer...

27 juni 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Ongrondwettelijke krimpaanpak Zeeuws-Vlaanderen

VOS/ABB, de vereniging van openbare en algemeen bijzondere schoolbesturen, geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan waarom de voorgenomen fusie van het voortgezet onderwijs in krimpgebied Zeeuws-Vlaanderen indruist tegen artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. Directeur Hans Teegelbeckers benadrukt dat er moet worden gekozen voor een andere vorm van samenwerking die wél aan de Grondwet voldoet. Die mogelijkheid is er: de samenwerkingsschool. Lees meer...

21 juni 2018 | MR | auteur: Janny Arends

Inkijkje in inkomsten en uitgaven schoolbestuur

Voor leden van de (G)MR wordt het gemakkelijker om de inkomsten en uitgaven van schoolbesturen te bekijken en met elkaar te vergelijken. Op de website Onderwijs in cijfers staan de relevante cijfers vermeld. Lees meer...

13 juni 2018 | MR | auteur: Leone Voogd

Bijeenkomst over goed gesprek tussen RvT en (G)MR

Hoe organiseert u een goed gesprek tussen de raad van toezicht (RvT) en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ((G)MR)? Waar gaat dat gesprek over en welke rollen hebben de RvT en (G)MR? Op 10 juli organiseren VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) hierover een bijeenkomst in Assen. Lees meer...

6 juni 2018 | MR | auteur: Janny Arends

Positie MR verandert niet na afschaffing fusietoets

Minister Slob heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aankondigt dat de fusietoets in het basis- en voortgezet onderwijs wordt afgeschaft. De ingangsdatum is 1 augustus 2018. Vanaf dan krijgen alle fusies in het basis- en voortgezet onderwijs een lichte procedurele toets. Lees meer...

1 juni 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Vroegboekkorting op cursusaanbod VOO

Schrijf je nu in voor onze cursussen en profiteer van onze vroegboekkorting. Wil jij ook in aanmerking komen voor deze korting, schrijf je dan vandaag nog in! De vrroegboekkorting is geldig op alle cursussen van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Lees meer...

1 juni 2018 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Leone Voogd

Nieuw cursusaanbod tussenschoolse opvang

De nieuwe folder met het cursusaanbod voor medewerkers en coördinatoren in de tussenschoolse opvang is uit. Volgende week valt het aanbod van de Vereniging Openbaar Onderwijs bij alle basisscholen op de mat. Het aanbod is ook interessant voor pleinwachten tijdens het continurooster. Lees meer...

Naar boven