[XTemplate]

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
19 juni 2019 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Leone Voogd

Durf te vragen

Vraag het alle betrokkenen bij de school: hoe gaat het hier? Wat houdt jullie bezig? Hebben we overal aan gedacht? Lees meer...

18 juni 2019 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Biza Shalmashi

Onze School: juninummer

Lees meer...

6 juni 2019 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Leone Voogd

Minister Slob negeert risico op segregatie

In zijn reactie op schriftelijke vragen uit de Tweede Kamer, stelt minister Slob zich geen zorgen te maken dat bij invoering van het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen de segregatie in het onderwijs toe zal nemen. Lees meer...

4 juni 2019 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Leone Voogd

Leerling openbare school nooit verplicht tot religieuze handelingen dus vrijstelling onnodig

In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Slob dat het openbaar onderwijs ieders godsdienst en levensovertuiging eerbiedigt en leerlingen nooit verplicht kunnen worden deel te nemen aan religieuze handelingen. Lees meer...

28 mei 2019 | | auteur:

Handreiking Communicatie tussen GMR en MR

De nieuwe handreiking, communicatie tussen (G)MR en MR, biedt leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden handvatten, tips en suggesties om een goede samenwerking tussen GMR en MR te bevorderen. Lees meer...

21 mei 2019 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur:

Zicht op passend onderwijs

De beleidslijnen voor passend onderwijs zullen naar alle waarschijnlijkheid in de loop van 2020 uitgebreid worden geëvalueerd. Lees meer...

18 mei 2019 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Janny Arends

Welke financiële ruimte is er voor de formatie?

Op veel scholen speelt nu de vraag welke mogelijkheden er zijn om de formatie voor het komende schooljaar rond te krijgen. Lees meer...

17 mei 2019 | | auteur:

IKC en medezeggenschap

Uit recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Kinderopvangfonds blijkt dat de groei van het aantal IKC’s doorzet. Lees meer...

16 mei 2019 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Marco Frijlink

Blog van Marco || 6

Marco Frijlink, directeur van de Vereniging Openbaar Onderwijs, geeft wekelijks een blik in de actualiteit binnen de VOO. Lees meer...

15 mei 2019 | | auteur:

Leerkrachten gezocht voor UvA-onderzoek naar procedure schooladviezen

Leerkrachten gezocht om het gesprek aan te gaan met onderzoekers aan de UvA en andere leerkrachten in onderzoek naar adviesprocedures op scholen. Lees meer...

Naar boven