Home / Nieuws / Citotoets wordt veel te belangrijk gemaakt 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Citotoets wordt veel te belangrijk gemaakt

11 februari 2014
Auteur:
News

De Cito-eindtoets wordt oneigenlijk gebruikt als toelatingscriterium tot het voortgezet onderwijs. Dat zorgt ervoor dat scholen en ouders te veel waarde hechten aan de toets en er te veel energie in stoppen. Bovendien gaan commerciële partijen ermee aan de haal door extra trainingen en oefenlessen aan te bieden.

RTL Nieuws besteedde gisteren aandacht aan de Cito-eindtoets, die vandaag op veel scholen begint. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) waarschuwt in de uitzending van RTL Nieuws dat een hoger eindresultaat niet per se beter is. Woordvoerder Michiel Jongewaard laat weten: 'Het kan zijn dat je net met een punt hoger tot de havo wordt toegelaten, terwijl je als kind misschien in eerste instantie beter tot je recht komt op het vmbo-t.'

De VOO is al langer ongelukkig met de positie die de eindtoets inneemt en vindt dat scholen voor voortgezet onderwijs de scores onterecht hanteren bij toelating. Het schooladvies is gebaseerd op acht jaar ervaring met een kind en is vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. Dat is volgens de VOO de beste indicatie voor vervolgonderwijs.

De eindtoets is een diagnostisch meetinstrument dat bedoeld is als een laatste controle op het schooladvies. In verreweg de meeste gevallen komen de toetsresultaten overeen met het schooladvies. Heel veel oefenen is volgens de VOO daarom zinloos. Het heeft geen invloed op de capaciteiten van leerlingen, maar kan er wel voor zorgen dat een kind net wat hoger scoort dan anders het geval zou zijn. De vraag is of ouders en kinderen daar blij mee moeten zijn. Net zoals een toevallig tegenvallende score weinig zegt over wat een kind echt kan, is een hogere score ook slechts een momentopname.

Online trainingen
De VOO vindt dat online trainingen en privélessen het risico op een ongewenste tweedeling met zich meedragen. Er zijn ouders die de extra lessen wel kunnen betalen, maar ook veel ouders die dat niet kunnen. Scholen moeten daarom volgens de Vereniging Openbaar Onderwijs stoppen met het hanteren van Citoscores als norm en zich baseren op het advies van de basisschool. Wanneer ouders dat willen, moet er een mogelijkheid zijn om hun kind een extra toets te laten doen, om daarmee het schooladvies te controleren.

Naar boven

Deel |