Home / Nieuws / Informatiebijeenkomsten over ondersteuningsplanraad 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Informatiebijeenkomsten over ondersteuningsplanraad

23 februari 2012
Auteur:
News

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) organiseert dit voorjaar een aantal startbijeenkomsten over de ondersteuningsplanraad (OPR). De bijeenkomsten zijn bedoeld voor MR- en GMR-leden, die meer willen weten over de voorwaarden en het wettelijk kader voor de ondersteuningsplanraad in het samenwerkingsverband van passend onderwijs. 

Binnen de nieuwe samenwerkingsverbanden worden afspraken gemaakt over de verdeling van middelen, taken en worden criteria vastgesteld voor bijvoorbeeld, de plaatsing van kinderen in het speciaal onderwijs. Die afspraken worden vastgelegd in een ‘ondersteuningsplan’. De nieuw te vormen ondersteuningsplanraad (OPR) wordt samengesteld uit leden van de medezeggenschapsraden van de betrokken scholen in het samenwerkingsverband.

In de Startbijeenkomst Ondersteuningsplanraden krijgt u gedegen informatie over onder meer de procedures, het tijdpad en de instemmingsbevoegdheid met betrekking tot het ondersteuningsplan. Zo geeft u goed geïnformeerd vorm aan de belangrijkste besluiten over Passend Onderwijs binnen uw samenwerkingsverband.

Aan de orde komen onder meer:
• Het wettelijk kader Passend Onderwijs (rechtsvorm, inrichting samenwerkingsverband/SWV);
• De rol van de medezeggenschapsorganen binnen het SWV;
• De criteria voor inrichting van de Ondersteuningsplanraad (OPR);
• Het tijdpad.

Er vinden bijeenkomsten plaats in Almere (26/3), Utrecht (27/3), Amsterdam (29/3), Rotterdam (2/4), Groningen (3/4) en Den Bosch (5/4).

De bijeenkomsten voor (G)MR-leden duren 1,5 uur, van 19.30 tot 21.00 uur. Deelname kost 75 euro p.p. Leden van de VOO (geldt voor MR-lidmaatschap) krijgen 25 procent korting.

Aanmelden? U kunt zich hier aanmelden. U kunt de Startbijeenkomst OPR ook voor uw eigen school of schoolbestuur aanvragen.

Meer informatie? Neem contact op met beleidsadviseur Rein van Dijk, via 036 5331500 of mail scholing@voo.nl.

Naar boven

Deel |