Home / Nieuws / Kamer behandelt wetsvoorstel acceptatieplicht 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Kamer behandelt wetsvoorstel acceptatieplicht

12 maart 2010
Auteur:
News

De Tweede Kamer neemt alsnog het initiatief-wetsvoorstel voor een algemene acceptatieplicht in het bijzonder onderwijs in behandeling. Dat voorstel werd al in 2005 door PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer ingediend, maar bleef door de coalitiedeelname van de PvdA op de plank liggen. In het wetsvoorstel moeten bijzondere scholen, net als het openbare, iedere leerling toelaten. De maatregel lijkt in de praktijk met name gevolgen te hebben voor orthodox-religieuze scholen, maar niets is minder waar. Juist voor deze kleine groep scholen wordt in het voorstel onder voorwaarden een uitzondering gemaakt.

Een Kamermeerderheid lijkt zich af te tekenen. Het initiatief-wetsvoorstel 'Toelatingsrecht bijzonder onderwijs' werd ingediend door de Kamerleden Hamer (PvdA), Van Dijk (SP), Dibi (GL), Van der Ham (D66) en Kraneveldt (PvdA). Het wetsvoorstel moet de vrije schoolkeuze van ouders vergroten, doordat ook bijzondere scholen dankzij de algemene acceptatieplicht zich voor elke leerling moeten openstellen.

Uitzondering voor orthodoxe scholen
Volgens PvdA-fractievoorzitter Hamer is de algemene acceptatieplicht nodig, omdat bijzondere scholen menigmaal om onduidelijke redenen leerlingen weigeren. De voorgestelde algemene acceptatieplicht stelt als enige voorwaarde aan ouders dat zij de grondslag van de school respecteren. Op veel katholieke en protestants-christelijke scholen is die religieuze grondslag allang niet meer prominent aanwezig in de schoolpraktijk. Toch kunnen deze scholen op dit moment nog van ouders eisen dat zij de grondslag niet alleen respecteren, maar ook onderschrijven.

Die laatste eis, dat ouders de grondslag onderschrijven, wil Mariëtte Hamer in haar voorstel alleen nog voorbehouden aan kleine, streng-religieuze scholen. Voorwaarde is wel dat deze scholen de afgelopen tien jaar een op hun grondslag gebaseerd consistent en consequent toelatingsbeleid hebben gehanteerd, waarbij duidelijk is dat alleen 'respecteren' van de grondslag niet voldoende is. Volgens Hamer geeft het wetsvoorstel het openbaar en bijzonder onderwijs een meer gelijke positie ten aanzien van het toelatingsbeleid, zonder de grenzen van artikel 23 aan te tasten.

Kenmerken openbaar onderwijs
Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongsaf aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Niet voor niets is de slogan van de Vereniging Openbaar Onderwijs, de belangenbehartiger van het openbaar onderwijs: Niet a-p-a-r-t maar samen.

Meer informatie over het openbaar onderwijs leest u hier.

Discussieer mee
Laat de Vereniging Openbaar Onderwijs weten wat u vindt van de algemene acceptatieplicht op de discussiepagina

Naar boven

Deel |