Home / Nieuws / Schoolkosten ouders stijgen 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Schoolkosten ouders stijgen

15 juli 2010
Auteur:
News

De Schoolkostenmonitor vertekent het beeld hoe scholen in het voortgezet onderwijs met de schoolkosten omgaan. Dat stelt de Vereniging Openbaar Onderwijs als reactie op de recent verschenen monitor en de reactie van staatssecretaris Van Bijsterveldt daarop. ‘De monitor werkt uitsluitend met gemiddelden. Scholen die overvragen komen zo mooi weg, omdat scholen die een bescheiden bijdrage vragen het gemiddelde naar beneden bijstellen,’ zegt directeur Rob Limper. ‘Daarnaast is de wijze van presenteren in de monitor maskerend.’

Ongeveer de helft van de scholen betaalt te veel betaalde bijdragen niet terug aan de ouders. Drie kwart van de scholen stuurt aan het einde van het schooljaar geen gespecificeerde afrekening aan de ouders. Een derde van de scholen kent de gedragscode schoolkosten niet, terwijl andere zich er nauwelijks tot niet aan houden. De monitor presenteert de zaken andersom en stelt bijvoorbeeld dat ongeveer de helft van de scholen bijdragen terugbetaalt en een kwart van de scholen specificeert. De Vereniging Openbaar Onderwijs vindt dat een te positieve benadering van de werkelijkheid.

Overige schoolkosten juist gestegen
De juichende conclusie van de staatssecretaris dat de gemiddelde schoolkosten voor ouders voor het eerst in jaren aanzienlijk is gedaald, vindt bij de Vereniging Openbaar Onderwijs geen gehoor. ‘Voor die conclusie had je geen onderzoek hoeven te doen,’ stelt Limper. ‘Met de komst van de gratis schoolboeken is de uitkomst dat de kosten tussen de € 300,- en € 400,- zijn gedaald niet echt een verrassing. De staatssecretaris heeft het er niet over dat volgens de monitor in het praktijkonderwijs, havo en vwo de overige schoolkosten voor ouders zijn gestegen.’ De staatssecretaris verklaart een specifieke stijging van de kosten voor extra schoolactiviteiten aan de hand van dure, luxe reizen en noemt daarbij de Romereis voor vwo als voorbeeld. De Vereniging Openbaar Onderwijs vindt die verklaring weinig geloofwaardig, ‘omdat de Romereis bijna zo oud is als Rome zelf en niet vorig jaar voor het eerst is gehouden’.

De monitor laat zien dat de gedragscode schoolkosten niet volledig wordt nageleefd. De staatssecretaris acht het waarschijnlijk dat dat komt omdat de code nog relatief onbekend lijkt te zijn. ‘Deze gedragscode is niet meer en niet minder dan een weergave van de wettelijke bepalingen met hier en daar wat algemene opmerkingen. De staatssecretaris geeft dus feitelijk aan dat de scholen bestaande wet- en regelgeving niet kennen. Wij durven dat te betwijfelen. Scholen treden bestaande wet- en regelgeving over de schoolkosten bewust met voeten,’ aldus Limper. ‘Dat is de reden waarom de Vereniging Openbaar Onderwijs de code niet heeft ondertekend. Het heeft immers weinig zin spelregels in een ander jasje te gieten als je weet dat de scholen zich toen en nu er toch niet aan houden.’ Recent onderzoek van de Onderwijsinspectie bevestigt dat slechts 1 procent van de scholen de spelregels juist toepassen. ‘Daar doet de bekendheid van een gedragscode helemaal niets aan af,’ besluit Limper.

De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft een uitgebreide reactie verstuurd aan de Tweede Kamer. Zie onderaan dit bericht.

Bekijk het dossier schoolkosten 

Downloads


reactie Vereniging Openbaar Onderwijs schoolkostenmonitor (64 kB)

Naar boven

Deel |