Home / Nieuws / VOO-bureau voert reorganisatie door 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

VOO-bureau voert reorganisatie door

6 januari 2014
Auteur:
News

Het landelijk bureau van de Vereniging Openbaar Onderwijs voert in de eerste maanden van 2014 een beperkte reorganisatie door. Aanleiding is de beëindiging van de rijkssubsidie voor de landelijke ouderorganisaties. De reorganisatie leidt tot het vertrek van enkele medewerkers en directeur/bestuurder Bert-Jan Kollmer.

De VOO zal vanaf januari worden geleid door waarnemend directeur/bestuurder Rein van Dijk. De Vereniging Openbaar Onderwijs komt op voor de belangen van het openbaar onderwijs en haar leden: (openbare) scholen, personeel en ouders in het bijzonder. De vereniging zet zich ook in 2014 onverminderd in voor het onderwijs als geheel, zoals in het ideaal 'niet apart maar samen' is verwoord.

Het gratis informatienummer voor ouders met schoolgaande kinderen 0800-5010 wordt in 2014 overgenomen door de nieuwe Landelijke Ouderraad, die nog in oprichting is. De Vereniging Openbaar Onderwijs werkt mee aan de totstandkoming van deze raad en voorziet voorlopig in de beantwoording van de vragen via het telefoonnummer en www.5010vooroudersoveronderwijs.nl.

Helpdesk voor VOO-leden
Voor VOO-leden opent op 6 januari de nieuwe helpdesk, voorlopig op het telefoonnummer 036 533 1500. De helpdesk is elke schooldag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur. De VOO-adviseurs beantwoorden dagelijks vragen van directeuren, MR-leden en ouderraadsleden over onder meer medezeggenschap, krimp, tussenschoolse opvang en schooltijden.

Scholing
Komend jaar kunnen alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs een beroep doen op het verruimde scholingsaanbod voor schoolteams, medezeggenschapsraden, ouderraden en - specifiek voor het primair onderwijs- de tussenschoolse opvang.

Wilt u meer weten over onze cursussen en de mogelijkheid om op uw school een cursus of studiemiddag te organiseren, bel dan eens vrijblijvend met een van onze adviseurs, op 036 5331500.

VOO blijft in de nieuwe situatie nauw samenwerken met VOS/ABB om de positie van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs te versterken. Uiteraard kunnen de VOO-leden ook in 2014 opnieuw rekenen op het magazine voor het openbaar onderwijs: School!, een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en Vereniging Openbaar Onderwijs.


 

Naar boven

Deel |