Home / Nieuws / Blog van Marco || 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Blog van Marco || 6

16 mei 2019
Auteur: Marco Frijlink


Yvonne van Dijk, directrice bij school 'het Element'

Deze week is er een variëteit aan activiteiten voorbij gekomen. Maandag sprak ik o.a. met een medewerker over haar wensen m.b.t. onze nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling die we moeten maken, maakte ik een offerte voor een training voor MR-leden van een groot PO-bestuur en hadden we een eerste gezamenlijke workshop met de medewerkers, met als thema de missie en visie van de Vereniging Openbaar Onderwijs.


Missie en visie

In het kader van het strategisch beleidsplan, dat we in de loop van dit jaar ontwikkelen, is het belangrijk om bij allerlei gremia input op te halen over wat de VOO is en moet zijn. Hoe we ons moeten positioneren en hoe we aankijken tegen het speelveld waarin we opereren. Sommigen vinden missie-visie-doelstellingen wat ouderwets, maar voor mij werkt het prima. Het gaat ook maar om de invulling die je eraan geeft. Het mooiste om te zien was hoe sterk de betrokkenheid en drive bij alle collega’s was als het gaat om het belang van goed onderwijs voor alle kinderen. Daar mag je letterlijk ieder van ons elk moment voor wakker maken. De komende tijd ga ik niet alleen met de collega’s, maar ook met andere belanghebbenden in gesprek over de VOO, nu en in de toekomst. Met ouders, leerkrachten, bestuurders, directeuren -leden én niet-leden- en de leden van onze zeer betrokken Raad van Toezicht. Heb jij een uitgesproken mening, idee of vraag in dit verband? Aarzel niet en stuur me een mail: marco@voo.nl

Dinsdag namen we afscheid van twee collega’s. Sophie heeft haar droombaan gevonden. Zij gaat promoveren bij de Erasmus Universiteit op een interdisciplinaire aanpak van gezinnen met multi-problematiek. Ze heeft lang geaarzeld, maar de kans op zo’n promotieplek komt niet elke dag langs en we hebben alle begrip voor haar keuze. Ook Evita nam afscheid als vervanger voor Biza, onze medewerker marketing en communicatie. Evita heeft een paar maanden bij ons gewerkt en het was alsof ze er al jaren was, een groot compliment voor deze geëngageerde dame, die we hopelijk nog wel eens terugzien.


Levensbeschouwelijk en religieus onderwijs

Dinsdag sprak ik ook met Tamar Kopmels van VOS/ABB en Jan van Oudenaarden van HVO Primair over de manier waarop VOS/ABB en VOO het beste kunnen samenwerken met het Centrum voor Vormingsonderwijs (CvV). Het CvV (het voormalig Dienstencentrum HVO/GVO) verzorgt het levensbeschouwelijk en religieus onderwijs voor kinderen van ouders in het openbaar basisonderwijs die daar op grond van de artikelen 50 en 51 WPO gebruik van willen maken. Goed dat we hierover met elkaar in gesprek zijn. Tegelijkertijd merk ik dat er binnen de VOO nog wel ruimte is voor gedachtenvorming over hoe wij nu vinden dat dit soort onderwijs het best, liefst aan alle kinderen, kan worden aangeboden. Want levensbeschouwelijke vorming  hoort bij de opvoeding, maar onvermijdelijk ook bij school, waar elk kind zijn eigen positie leert ontdekken. Dit juist in de interactie met andere kinderen, met ieder zijn eigen achtergrond en opvattingen, principes, waarden en normen. Een thema dat erg actueel is, ook politiek, en waar we ons als vereniging ook mee bezig zullen houden de komende periode.


‘Onze’ camping 

Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw bezat de VOO (toen nog de Vereniging ter Bevordering van het Volksonderwijs) een aantal recreatieverblijven en een camping, vooral ten behoeve van schoolreisjes. Die zijn over de loop der jaren allemaal weer verkocht, op een camping na: Camping Seel in Renesse. In 2014 verkochten we de exploitatie en opstallen aan Camping International onder welke naam de camping sindsdien dienst doet. Maar de grond is nog steeds van de vereniging en verpachten we aan de huidige eigenaren.  

Woensdag bezocht ik hen: de broers Kenneth en Dominique, die sinds twee jaar de camping hebben overgenomen van hun vader. Ze werken elke dag hard om het de ruim 300 bezoekers en vaste gasten naar de zin te maken. En dat is mooi want steeds meer campings verdwijnen en worden vervangen door recreatiewoningen, al dan niet van grote exploitanten. Mooi om te zien hoe dit stukje VOO-historie op deze manier bewaard blijft. En er zijn leden die sinds jaar en dag op camping hun vakantie vieren!

 


Kenneth en Dominique, eigenaren Camping Seel 

Archipel Scholen 

Donderdag maakte ik in dezelfde regio kennis met het bestuur en enkele scholen van Archipel Scholen: de openbare basisscholen op het Zeelandse eiland Walcheren. Ik werd uiterst gastvrij ontvangen door Henk Zielstra, die sinds 1 december de bestuurder is van deze scholengroep. Met een achtergrond in het hoger onderwijs, niet meteen een voor de hand liggende kandidaat misschien. En als praktiserend protestant-christen misschien nog minder. Maar zelden sprak ik iemand die bezielender sprak over het belang van alle kinderen met elkaar in contact laten komen en samen te laten leren en leven. Een prachtig voorbeeld dat de verstrekkendheid illustreert van de idealen van het openbaar onderwijs!

 


Henk Zielstra, bestuurder Archiep scholen
 

 

Henk Zielstra van Archipel Scholen

Samen met Henk bezocht ik aansluitend twee scholen van Archipel: TEC Walcheren (het Taal Expertise Centrum), dat zich al pionierend met name bezighoudt met onderwijs aan kinderen van asielzoekers en statushouders. Prachtig om te zien hoe de medewerkers daar elke dag proberen te leren van de vorige. Echt kijken wat werkt voor deze bijzondere kinderen en wat niet en daarop voortbouwen. Aansluitend waren we bij het Element te gast bij directrice Yvonne van Dijk. Een prachtige school met relatief veel kinderen die speciale aandacht nodig hebben. Een zekere plek waar bestuurder Zielstra dan ook de vinger op legde. Archipel raakt ruim € 500.000 aan achterstandsgelden kwijt, waar scholen als het Element direct de nadelige gevolgen van ondervinden. Niet gebaseerd op werkelijke analyses, maar op basis van gemiddelde kenmerken van wijken. Waarbij we allemaal weten dat je aan gemiddelden niets hebt. Zoals de vader van een vriend het altijd mooi zei: ‘als er een haas door mijn veld loopt en ik schiet twee keer, een meter te ver naar links en een meter te ver naar rechts, dan is hij gemiddeld dood, maar hij gaat er wel vandoor’.


 

Vrijdag aandacht voor de offertes die zijn uitgebracht voor het ontwikkelen van onze nieuwe website. Zo was het een zeer gevarieerde week, met aandacht voor interne en voor externe zaken. Een mooie balans!


<< Naar Blog || 5

Naar boven

Deel |