Home / Nieuws / Brief naar minister Bussemaker voor verbeteringen in de WMS 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Brief naar minister Bussemaker voor verbeteringen in de WMS

1 november 2016
Auteur:
News

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) dringt in een brief aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker aan om een aantal recente wijzigingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) te vervolmaken.

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft een aantal wijzigingen ondergaan als gevolg van de wet Versterking Bestuurskracht. Toch gaat een aantal maatregelen nog niet ver genoeg of is er sprake van onzorgvuldigheid in wetgeving, vindt de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

De VOO pleit er onder meer voor dat er een verplichte sollicitatiecommissie voor schooldirecteuren en voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs komt, nu ook de commissie voor aanstelling van bestuurders wordt verplicht. Ook moet de mogelijkheid voor medezeggenschapsraden om een beroep te doen op de nietigheid van een besluit worden uitgebreid.

Solliciatiecommissie

In het openbaar onderwijs is het een goede gewoonte om een solliciatiecommissie in te richten voor een nieuwe schoolleider. De VOO ziet het daarom als een logische stap om de sollicitatiecommissie die voor de aanstelling van bestuurders verplicht wordt, ook voor de aanstelling van schoolleiders te laten gelden. Zij zijn het gezicht van het bevoegd gezag op school, naar ouders, personeelsleden en naar de leerlingen en daarom is hun aanstelling van groot belang voor het functioneren van de school als geheel. 

In de commissie voor de bestuurder neemt een lid uit of namens de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (MR) deel, alsmede een lid uit of namens de ouder-/leerlinggeleding. Dat moet volgens de VOO ook voor de aanstelling van een schooldirecteur of bestuurder van een samenwerkingsverband (via de ondersteuningsplanraad) gelden.

De volledige brief kunt u hieronder lezen.

Meer informatie? Helpdesk VOO: 036 7116178 of helpdesk@voo.nl.

Downloads


Brief aan Bussemaker en Dekker (298 kB)

Naar boven

Deel |