Home / Nieuws / Column: Lisa Westerveld (GroenLinks) over vrijwillige ouderbijdrage 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Column: Lisa Westerveld (GroenLinks) over vrijwillige ouderbijdrage

16 mei 2018
Auteur:
News

De vrijwillige ouderbijdrage zorgt nog te vaak voor uitsluiting en ongelijkheid, schrijft Lisa Westerveld (GroenLinks) in het meinummer van magazine Onze School.


Ongeveer 400.000 kinderen in Nederland groeien op in armoede. Dit komt niet uit het programma van GroenLinks, maar het is becijferd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor veel van deze kinderen is het niet vanzelfsprekend om een leuk dagje uit te gaan of een nieuwe jas te kopen. Deze jongens en meisjes worden ook vaker naar de voetbalclub gestuurd dan naar paardrijden of turnen. Simpelweg omdat de contributie van die laatste twee clubs vaak een stuk hoger ligt.
Ook de schoolkeuze wordt soms bepaald door de portemonnee van de ouders. Want ondanks dat deze bijdrage vrijwillig is en scholen dat ook moeten melden, voelen ouders toch een drempel om hun kind naar een school te sturen als ze de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen. In de Tweede Kamer wordt er met enige regelmaat over gesproken. Want vrijwel alle partijen vinden het onwenselijk dat de ouderbijdrage bijdraagt aan tweedeling in het onderwijs.

Begrijp me niet verkeerd; de meeste scholen pakken het hartstikke goed op. Ze stellen in overleg met de medezeggenschapsraad de hoogte van de ouderbijdrage vast, communiceren dat deze vrijwillig is en vinden een oplossing voor ouders die het bedrag niet (helemaal) kunnen betalen. Veel gemeenten hebben potjes of anders is er via stichting Leergeld vaak wat te regelen. Maar ieder jaar gaat het ook fout op een aantal scholen die wat minder coulance kennen. Ze hangen briefjes op met de namen van ouders die de bijdrage niet hebben betaald, spreken kinderen er op aan, dreigen met een incassobureau, of dreigen kinderen niet mee te nemen naar het sinterklaasfeest of het schoolreisje. En in een enkel geval wordt een kind ook echt uitgesloten.

‘Zij betaalden immers
altijd wel netjes
de ouderbijdrage’
 

Nadat in december verschillende kinderen niet naar het kerstdiner van hun school mochten komen, was voor ons de maat vol. Samen met SP-collega Peter Kwint besloot ik om een wetswijziging in te dienen met de strekking dat het niet (kunnen) betalen van de ouderbijdrage er nooit toe mag leiden dat een leerling wordt uitgesloten. Dat leverde tientallen reacties op, vooral via sociale media. Veel mensen lieten ons weten het eens te zijn met het voorstel. Maar er was ook kritiek. Van leraren en schoolleiders die zich niet konden voorstellen dat er echt soms kinderen worden buitengesloten. Of aangaven dat dit soort problemen op scholen zelf moeten worden opgelost. Anderen vinden een wetswijziging wel een erg zwaar middel of geven aan dat we ons bezig moeten houden met belangrijkere zaken zoals het lerarentekort. Begrijpelijke vragen en opmerkingen. Maar ik keek ook op van reacties van ouders die vreesden dat hun kind de dupe zouden worden. Zij betaalden immers altijd wel netjes de ouderbijdrage. En nu kunnen dan ook kinderen van profiteurs gewoon mee en dat voelt oneerlijk.

Die laatste reacties sterken me juist in het besef dat we er goed aan doen deze initiatiefwet snel in te dienen. Want GroenLinks vindt dat kinderen nooit de dupe mogen worden van keuzes of de smalle portemonnee van ouders. Juist in het onderwijs moeten we er alles aan doen om ieder kind een gelijke kans te geven. 


Lisa Westerveld (36) is Tweede Kamerlid en woordvoerder onderwijs voor GroenLinks. Daarvoor werkte ze bij de Algemene Onderwijsbond (AOb) en zat ze in de Nijmeegse gemeenteraad.

Naar boven

Deel |