Home / Nieuws / De MR en het schoolplan 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

De MR en het schoolplan

25 februari 2019
Auteur: Evita Lagerwaard

 

MR-leden hebben dit schooljaar te maken met de invoering van het schoolplan voor 2019-2023. Het schoolplan is het belangrijkste kwaliteitsdocument waarmee scholen intern en extern aangeven waar zij staat en wat er in een periode van vier jaar op verschillende beleidsterreinen zal worden nagestreefd. 

De medezeggenschapsraad heeft een instemmingsbevoegdheid op het schoolplan (WMS artikel 10, lid 1 sub b) en kan daarmee invloed uitoefenen op het schoolbeleid voor de komende vier jaar. Wij raden MR-leden aan om hier proactief mee aan de slag te gaan en ervoor te zorgen dat zij voldoende informatie hebben om over het schoolplan te kunnen oordelen. 

Om ervoor te zorgen dat MR-leden goed voorbereid zijn en weten waar zij instemming aan verlenen, biedt de VOO de cursus ‘MR en schoolplan’ aan. Na deze cursus kent een MR de inhoud van het schoolplan, leert zij over de rol en invloed van de MR op dit belangrijke beleidsdocument en weet zij waarop gelet moet worden bij de beoordeling hiervan.

Onze adviseurs denken graag met u mee als uw MR tegen onduidelijkheden of problemen aanloopt. Ook kunnen wij met een kritische blik samen met u het concept-schoolplan onder de loep nemen. Bel 036-533 15 00 of mail voor meer informatie naar scholing@voo.nl

Kijk hier voor meer informatie over de cursus.

Naar boven

Deel |