Home / Nieuws / Geldstromen door de school 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Geldstromen door de school

14 mei 2019
Auteur: Biza Shalmashi
News


Ouders & Onderwijs organiseert samen met Geldstromen door de Wijk, OBS Lucas van Leyden en Marije van den Berg (Democratie in uitvoering) een goed gesprek over zeggenschap van geld in het primair onderwijs. Dit gesprek vindt plaats op 15 mei 2019 bij Pakhuis De Zwijger in Amsterdam.


Jaarlijks geeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meer dan 10 miljard euro uit aan het basisonderwijs, maar slechts weinig mensen weten waar dat geld allemaal door en langs stroomt, vóór het terecht komt bij de leerling of de salarisstrook van de leerkracht. Vanaf 2021 krijgen ouders en leerkrachten via de medezeggenschapsraad meer te vertellen over de begroting van hun school. Hoe benutten zij die invloed goed? En wat hebben ouders en leerkrachten nodig om geïnformeerd mee te praten en mee te beslissen? Welke rol is er dan weggelegd voor de schoolleider, schoolbestuurder en de Raad van Toezicht en hoe is hun zicht op de geldstromen rondom de school? Hoog tijd voor een goed gesprek over geld op school.

Klik hier voor meer informatie over het programma.

Geldstromen door de school is samenwerking van Geldstromen door de Wijk, OBS Lucas van Leyden, Ouders&Onderwijs en Marije van den Berg (Democratie in uitvoering) en was niet gelukt zonder een financiële bijdrage van de gemeente Leiden. 

 

Naar boven

Deel |