Home / Nieuws / Goed burgerschapsonderwijs met aandacht voor diversiteit 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Goed burgerschapsonderwijs met aandacht voor diversiteit

5 juli 2018
Auteur:

In het wetsvoorstel van minister Arie Slob (OCW) over burgerschap wordt 'sociale integratie' ingeruild voor 'sociale cohesie', waardoor er onvoldoende recht wordt gedaan aan het belang van actieve pluriformiteit. Dat staat in een gezamenlijke bijdrage van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB aan de internetconsultatie over het wetsvoorstel voor beter burgerschapsonderwijs.

Oorspronkelijke teksten over diversiteit worden samengevat onder het bevorderen van ‘sociale cohesie’. Deze nieuwe term wordt gebruikt in plaats van ‘sociale integratie’ om de nadruk te leggen op onderlinge verbinding en gedeelde waarden in plaats van verschillen. Vraag is echter of nu nog voldoende recht wordt gedaan aan het belang van actieve pluriformiteit.

De expliciete opdracht dat ‘leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten’ verdwijnt uit de wet. In de toelichting wordt wel gesteld dat dergelijke activiteiten/contexten essentieel zijn voor de ontwikkeling van burgerschap, maar scholen zouden hier dus een andere invulling aan kunnen geven. De ‘kennismaking’, zoals de oude wet die voorschrijft, vraagt om een actieve benadering (denk aan dialoog/ontmoeting). De vakken/leergebieden levensbeschouwing en geestelijke stromingen zouden hier een bijdrage aan kunnen leveren, maar worden door de wetgever niet gekoppeld aan de burgerschapsopdracht.

Rechten van het kind

De VOO en VOS/ABB vinden ook dat het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind expliciet wordt benoemd. ‘Het is namelijk essentieel dat kinderen hun eigen rechten en plichten kennen en dat dit verdrag ook binnen het onderwijs wordt nageleefd’, zo staat in de gezamenlijke bijdrage aan de internetconsultatie.

Ook zou er in de scholen meer aandacht moeten zijn voor democratie als een way of living. Het gaat dus meer dan alleen om kennisnemen van democratische waarden. ‘De school zou een democratische samenleving moeten zijn, waar kinderen actief participeren en meebeslissen.’

Een ander punt uit de gezamenlijke bijdrage is dat burgerschap zowel op micro- als macroniveau van groot belang is. ‘Ontwikkelingen zoals globalisering en digitalisering zorgen er immers voor dat de wereld vandaag de dag voor iedereen heel dichtbij is.’ VOS/ABB en VOO zien in dit kader ‘treden’ van burgerschap van gezin, school en buurt naar de woonplaats, Nederland, Europa en de wereld.

Onderzoek onder ouders

Eerder deed de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) onderzoek naar wat ouders vinden over burgerschap en levensbeschouwing op school. De meeste ouders in Nederland en Vlaanderen vinden dat levensbeschouwing en burgerschap als belangrijke thema's in het (basis)onderwijs aan bod moeten komen. Onderwijsadviseur Leone de Voogd schreef hier in een uitgebreider artikel over.

Downloads


Reactie VOO en VOSABB wetsvoorstel burgerschap (1014 kB)

Naar boven

Deel |