Home / Nieuws / Handreiking over klachten tegen de MR 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Handreiking over klachten tegen de MR

2 juli 2015
Auteur:
News

De Helpdesk van VOO krijgt regelmatig de vraag of een klacht tegen de medezeggenschapsraad (MR) mogelijk is. De vraagsteller is vaak niet tevreden over de communicatie of over een genomen besluit door de MR. De Helpdesk heeft daarom een nieuwe handreiking geschreven. 

In de handreiking wordt bovendien ingegaan op een recente klacht die is ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie voor Onderwijs (LKC) en de uitspraak van de commissie.

In gebreke

Kort gezegd komt het erop neer dat een klacht over een inhoudelijk besluit van de MR niet mogelijk is. Mocht de klager vinden dat de MR aantoonbaar in gebreke blijft bij het uitoefenen van zijn wettelijke taken of anderszins, dan kan hierover wel een klacht worden ingediend. 

De handreikingen van de Helpdesk zijn uitsluitend beschikbaar voor leden van de VOO. Deze actuele handreiking wordt bij wijze van uitzondering openbaar beschikbaar gemaakt.

U kunt de handreiking hieronder downloaden.

Downloads


Handreiking Klachten tegen de MR (534 kB)

Naar boven

Deel |