Home / Nieuws / IKC en medezeggenschap 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

IKC en medezeggenschap

17 mei 2019
Auteur:
NewsEen integraal kindcentrum (IKC) een instelling waar onderwijs, kinderopvang en vaak ook de zorg samenwerken. Uit recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Kinderopvangfonds blijkt dat de groei van het aantal IKC’s doorzet. Inmiddels profileert bijna een kwart van alle basisscholen, en een nog iets groter deel van de kinderopvang, zich als IKC. Dat betekent een substantiële stijging van 10% ten opzichte van de vorige peiling (2016). In het kader van het streven naar meer kansengelijkheid juicht de VOO deze ontwikkeling toe.  
Dit gaat niet zonder de nodige belemmeringen. Een van de hobbels die moet worden genomen is bemoeilijkende wet- en regelgeving. Dit knelpunt dient zich ook aan op het terrein van de medezeggenschap. Er zijn drie medezeggenschapswetten met elk eigen voorschriften die van toepassing zijn op een IKC: de Wet medezeggenschap op scholen (Wms), de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). Er wordt gezocht naar een passende vorm om ook de medezeggenschap voor een IKC goed en efficiënt geregeld te krijgen. Een gerichte cursus op bovenstaand thema is momenteel in ontwikkeling.

 

Naar boven

Deel |