Home / Nieuws / Instemmingsrecht op begroting is verstandig 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Instemmingsrecht op begroting is verstandig

7 juni 2016
Auteur: Michiel Jongewaard
News

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt het verstandig om medezeggenschapsraden instemmingsrecht te geven op de hoofdlijnen van de begroting. Dat heeft de VOO laten weten via de internetconsultatie die hierover is gehouden.

De VOO hanteert als uitgangspunt bij medezeggenschap dat financiële middelen het beleid volgen. Op belangrijke beleidsterreinen heeft de medezeggenschapsraad of een van de geledingen op dit moment een instemmingsbevoegdheid, bijvoorbeeld over het schoolplan of het formatieplan. De VOO vindt het dan ook logisch en gewenst dat er voor de begroting eveneens een instemmingsbevoegdheid geldt. Op deze wijze wordt een onverklaarbare onevenwichtigheid in de bevoegdhedenverdeling onder de WMS opgeheven.

De VOO vindt verder dat de ‘hoofdlijnen van de begroting‘ jaarlijks in samenhang met het jaarplan ter instemming moeten worden gepresenteerd aan de MR. Een kale presentatie van cijfers zal volgens de VOO niet leiden tot het gewenste gesprek over het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Zodra de MR instemmingsbevoegdheid krijgt op de jaarlijkse begroting en er geen meerjarig perspectief meer is waar de MR medezeggenschap over heeft, bestaat het risico dat het korte termijn-denken prevaleert boven het financiële lange termijn perspectief. De VOO acht het daarom onwenselijk dat de MR geen bevoegdheid meer heeft bij het beoordelen van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school en pleit dan ook voor het handhaven van WMS artikel 11, lid 1, sub b.

Onze volledige reactie naar aanleiding van de internetconsultatie vindt u onderaan dit bericht.

Downloads


Reactie VOO instemmingsrecht begroting (112 kB)

Naar boven

Deel |