Home / Nieuws / LCG WMS zoekt nieuw lid 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

LCG WMS zoekt nieuw lid

3 september 2018
Auteur:

In verband met het reglementair terugtreden van het lid, dat benoemd is op voordracht van de personeelsvakorganisaties, ouder- en leerlingorganisaties, ontstaat per 1 januari 2019 de vacature van lid van de Commissie. Het nieuwe lid wordt benoemd door de minister, op voordracht van de personeelsvakorganisaties, ouder- en leerlingorganisaties.

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) is de geschillencommissie op het gebied van medezeggenschap in het funderend onderwijs (primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs). De commissie is ingesteld op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) en wordt in stand gehouden en administratief en juridisch ondersteund door de Stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht.

Samenstelling commissie

De Wms bepaalt dat de commissie moet bestaan uit ten minste zes leden, waaronder een Voorzitter en een vicevoorzitter. Zij worden op bindende voordracht benoemd door de minister. Twee leden van de Commissie zijn benoemd op voordracht van de PO-Raad, de VO-raad en de profielorganisaties. Twee andere leden zijn benoemd op gezamenlijke voordracht van de personeelsvakorganisaties, de landelijke organisatie Ouders & Onderwijs en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).

Lees het hele bericht

Naar boven

Deel |