Home / Nieuws / Leerkrachten voeren druk op minister Slob op 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Leerkrachten voeren druk op minister Slob op

2 februari 2018
Auteur:
News

Leerkrachten in het primair onderwijs voeren de druk op minister Slob van OCW verder op. Ook in februari en maart gaan in verschillende regio's in Nederland de deuren van de scholen een dag dicht. De actievoerende vakbonden, met als drijvende kracht het PO-Front, hopen zo de lopende CAO-onderhandelingen te beïnvloeden.

De problemen in het primair onderwijs zijn groot en dreigen groter te worden, zo stelt het PO-Front, een initiatief van leerkrachten. Aan het eind van deze kabinetsperiode wordt het lerarentekort in de sector door het ministerie van OCW geraamd op meer dan 4.000 voltijdsbanen. Voor 2027 wordt gerekend met een tekort van 11.000.

Ouders steunen actie

Grote investeringen in onder meer lerarensalarissen en verbetering van de arbeidsomstandigheden zijn nodig om meer jongeren te interesseren voor het onderwijzersvak en om de kwaliteit op scholen te kunnen waarborgen, zo vindt de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), de belangenvereniging van ouderraden, medezeggenschapsraden en scholen in Nederland.

De VOO steunt namens ruim 2.000 aangesloten ouderraden en medezeggenschapsraden - die indirect ruim 650.000 ouders in het openbaar onderwijs vertegenwoordigen - de stakingsacties.

5.000 handtekeningen

In oktober verzamelde de VOO samen met OUDERS VAN WAARDE in een week tijd meer dan 5.000 handtekeningen van ouders die de landelijke stakingsactie steunden.

Nieuwe acties

Op woensdag 14 februari gaan de basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe dicht en op woensdag 14 maart de scholen in Noord-Holland.

Naar boven

Deel |