Home / Nieuws / Medezeggenschap bij passend onderwijs werkt niet 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Medezeggenschap bij passend onderwijs werkt niet

6 november 2018
Auteur: drs. Janny Arends

Medezeggenschap bij passend onderwijs werkt niet

De medezeggenschap bij passend onderwijs loopt niet goed en dat komt doordat het ingewikkeld is georganiseerd. Op papier klopt het allemaal; op schoolniveau is er een MR, op bestuursniveau een GMR en bij het samenwerkingsverband is er de ondersteuningsplanraad (OPR) en de MR-p (medezeggenschapsraad voor personeel werkzaam in het samenwerkingsverband passend onderwijs). De wetgever gaat ervan uit dat er een zogeheten keten van medezeggenschap functioneert. In de praktijk betekent dit dat de taken en de bevoegdheden van alle raden op elkaar zijn afgestemd. Dit blijkt niet het geval.

Het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen heeft de knelpunten in de wetgeving onderzocht en doet aanbevelingen ter verbetering. Eén van de onduidelijkheden is de samenloop van de bevoegdheden van de OPR en de MR-p bij het samenwerkingsverband. Verder is er onvoldoende aansluiting tussen de bevoegdheden van de OPR en de medezeggenschapsraden van de scholen. Ten slotte constateert het Expertisecentrum dat de positie van de GMR  niet helder is.

De aanbevelingen van het Expertisecentrum richten zich op de korte, de middellange en de lange termijn. Op korte termijn moet o.a. de afstemming tussen de verschillende raden worden verbeterd. Op middellange termijn wordt voorgesteld om de WMS aan te passen zodat duidelijk wordt wie welke bevoegdheden heeft. En op de langere termijn beveelt de Expertisecommissie een fundamentele herziening van de medezeggenschap bij passend onderwijs aan, onder andere door het introduceren van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voor het personeel van het samenwerkingsverband en een ouder/leerlingenraad die de belangen van de ouders en de leerlingen behartigt.

 

Naar boven

Deel |