Home / Nieuws / Meer ruimte voor nieuwe scholen? VOO waarschuwt voor segregatie. 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Meer ruimte voor nieuwe scholen? VOO waarschuwt voor segregatie.

6 december 2018
Auteur: Biza Shalmashi

 

De VOO schoof vanmiddag als genodigde aan bij het rondetafelgesprek van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’.

Dit wetsvoorstel beoogt het stichten van een nieuwe school op basis van de belangstelling van ouders en leerlingen te vergemakkelijken. Daarbij hoeft de school niet tot een bestaande richting te behoren, maar wordt wel getoetst op wettelijke deugdelijkheidseisen.

Namens de VOO gaf Paul Oomen aan dat meer ruimte voor de wensen van ouders en voor nieuwe en vernieuwende initiatieven welkom is. Dit kan ook een inspirerend effect hebben op bestaande scholen. De voorgestelde nieuwe wijze om belangstelling te meten, zal meer recht doen aan actuele behoeften.

Echter, de VOO is ook bezorgd over de mogelijke gevolgen van dit wetsvoorstel voor de kansengelijkheid. Er is een groot risico dat segregatie toeneemt als gevolg van het stichten van nieuwe scholen voor en door specifieke groepen. Daarmee zou pluriformiteit steeds meer tússen in plaats van bínnen scholen te vinden zijn. Ook VOS/ABB waarschuwde voor het ontstaan van zogenaamde ‘hokjesscholen’.

De VOO pleit daarom in ieder geval voor algemene toegankelijkheid als basisvereiste. Daarnaast kan mogelijk de gemeente een sterkere rol krijgen om samen met initiatiefnemers maatregelen te nemen die segregatie kunnen beperken of voorkomen (zoals sturing op vestigingslocatie en beoogde doelgroep).

Onze reactie op het wetsvoorstel leest u hier

Het rondetafelgesprek is terug te kijken via de website van de Tweede Kamer.

Naar boven

Deel |