Home / Nieuws / Naar twee succesvolle deelraden toe 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Naar twee succesvolle deelraden toe

5 juli 2018
Auteur: drs. Patrick Loeps
News

Als gevolg van het sluiten van een school bij een andere stichting en het inschrijven van circa 70 leerlingen op een nieuwe dependance van een bestaande school, dient ook de medezeggenschap goed te worden ingericht. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is gekozen om dit proces te ondersteunen.

In Amsterdam is ‘ipad-school’ De Ontplooiing opgeheven. Een groot deel van de leerlingen heeft zich ingeschreven bij een nieuw opgerichte dependance van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT). De Ontplooiing is hiermee geen zelfstandige school, maar een dependance van basisschool De Toekomst geworden.

Het bestuur vindt het van belang dat beide locaties hun medezeggenschap zo direct mogelijk kunnen uitoefenen. Als gevolg hiervan worden nu twee deelraden geformeerd. Dit proces dient ook formeel geregeld te worden in het medezeggenschapsstatuut alsmede in het medezeggenschapsreglement van de school. Verder wil het bestuur dat betrokkenen een goede start als MR-lid kunnen maken en daarom is naast een MR-Start cursus ook ondersteuning gegeven bij de eerste deelraad-vergaderingen.

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) adviseert het bestuur over de aanpassingen van de formele documenten en begeleidt de medezeggenschapsraad en deelraden in hun ontwikkeling om hun rol op professionele wijze te kunnen vervullen.

Meer weten?

Heeft u ook behoefte aan het actualiseren van uw medezeggenschapsdocumenten of advies en ondersteuning bij medezeggenschap? De adviseurs van de VOO kunnen u hierbij helpen. Verder kunt u als MR in geheel Nederland een MR-Start cursus volgen en indien gewenst geven wij deze ook bij u op locatie.  Zo kunt u uw rol als (G)MR-lid vorm en inhoud geven met kennis van zaken.

Helpdesk en advies

Informatie: VOO-Helpdesk voor leden, 036 711 6178 of helpdesk@voo.nl, elke schooldag tussen 10.00 en 13.00 uur. Medezeggenschapsraden kunnen ook een Servicekaart aanvragen.

Naar boven

Deel |