Home / Nieuws / Neem jaarplanning financiën op in uw activiteitenplan 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Neem jaarplanning financiën op in uw activiteitenplan

14 september 2016
Auteur: drs. Janny Arends

In het nieuwe activiteitenplan van medezeggenschapsraden is het handig om ook een aantal data met betrekking tot financiën op te nemen.

De helpdesk van VOO heeft een beknopt overzicht gemaakt met een aantal belangrijke data. In onderstaande tabel vindt u deze data terug.

 

Datum

Omschrijving

Voor 1 januari

Begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied (WMS art. 8, lid 2a).

Adviesrecht artikel 11, lid 1b WMS

April

Financiële stand van zaken over eerste kwartaal en de voorlopige uitkomsten van de jaarrekening van het voorgaande kalenderjaar

Voor 1 mei

Informatie over de middelen die van het Rijk worden verkregen (WMS art. 8, lid 2b).

Voor 1 juli

Het jaarverslag over het voorgaande kalenderjaar (WMS art. 8, lid 2c).

Juli

Financiële stand van zaken over eerste half jaar

Oktober

Resultaat telling 1 oktober en de eventuele gevolgen voor de financiën.

Financiële stand van zaken over drie kwartalen

Najaar

Financiële kaderbrief voor de begroting van het volgende jaar, inclusief een risicoanalyse.


Meer informatie

Wilt u hulp bij de beoordeling van een financiële kwestie of wilt u met uw MR een cursus volgen over een specifiek onderwerp, zoals de begroting of jaarrekening, neem dan contact op via 036 5331500 of scholing@voo.nl.

Naar boven

Deel |