Home / Nieuws / Netwerk voor ambtelijk secretarissen GMR en OPR 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Netwerk voor ambtelijk secretarissen GMR en OPR

4 juli 2017
Auteur: Michiel Jongewaard
News

Ambtelijk secretarissen van gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden kunnen lid worden van het Netwerk Ambtelijk Secretarissen Medezeggenschap van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Voor secretarissen van raden die zijn van de VOO, is deelname gratis.

Steeds meer gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR'en) en ondersteuningsplanraden (OPR'en) hebben een ambtelijk secretaris. Deze functionaris draagt in belangrijke mate bij aan het verhogen van de professionaliteit van de medezeggenschapsorganen. Omdat het een nieuwe functie is die tamelijk solitair wordt uitgevoerd, hebben veel ambtelijk secretarissen behoefte aan contact met collega’s.

LinkedIn

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft daarom een Netwerk Ambtelijk Secretarissen Medezeggenschap in het onderwijs gestart. In het netwerk worden ervaringen uitgewisseld, kennis gedeeld en gediscussieerd over actuele ontwikkelingen. Op LinkedIn is een Netwerkgroep voor ambtelijk secretaris medezeggenschap in het onderwijs gestart. Het netwerk komt tweejaarlijks samen in Amersfoort.

Verslag 17 mei

Actuele ontwikkelingen die op 17 mei werden besproken, waren onder meer:

  • Informatie over recente ontwikkelingen in de medezeggenschap.

De wet ‘Versterking bestuurskracht’ die per 1 januari 2017 van kracht is geworden heeft de nodige wijzigingen in de WMS tot gevolg gehad. VOO-adviseur Henk Nieborg heeft met name het nut en de noodzaak van het MR-Activiteitenplan belicht. Met dit document moet de medezeggenschap in het vervolg haar kosten legitimeren (artikel 28 WMS).

  • Ambtelijke secretaris en dilemma’s?

Onder leiding van één van de groepsleden, Ron van der Wens, is uitgebreid stilgestaan bij dilemma’s die kunnen optreden in de rol als ambtelijk secretaris en adviseur medezeggenschap aan het bevoegd gezag. Ron van der Wens heeft hiervoor het dilemmaspel ontwikkeld, een kaartspel dat de nodige discussie deed ontstaan.

De volgende Netwerkbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen vindt plaats in oktober 2017.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij Henk Nieborg, via h.nieborg@voo.nl of 036 533 1500.

Naar boven

Deel |