Home / Nieuws / Nieuw cursusaanbod tussenschoolse opvang 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Nieuw cursusaanbod tussenschoolse opvang

1 juni 2018
Auteur: dr. Leone de Voogd
News

De nieuwe folder met het cursusaanbod voor medewerkers en coördinatoren in de tussenschoolse opvang is uit. Volgende week valt het aanbod van de Vereniging Openbaar Onderwijs bij alle basisscholen op de mat. Het aanbod is ook interessant voor pleinwachten tijdens het continurooster.

Volgens de overheidsrichtlijnen voor tussenschoolse opvang (TSO) moet tenminste 50% van de overblijfmedewerkers geschoold zijn. De VOO biedt een passend scholingsaanbod voor overblijfkrachten, coördinatoren en pleinwachten. Alle cursussen van de VOO worden afgesloten met een certificering die door het ministerie wordt erkend.

Wist u dat?

> Ook pleinwachten veel profijt kunnen hebben van de TSO Basis of TSO Compact cursus? Ook zij leveren een belangrijke bijdrage aan een prettige sfeer en positieve ontwikkeling van kinderen in ‘vrije situaties’.

> De (oudergeleding van) de medezeggenschapraad instemmingsrecht heeft m.b.t. het overblijfbeleid van de school?

> De overheid in 2018 € 25,61 per leerling beschikbaar stelt voor de TSO via de lumpsum fi nanciering? Een school met 100 leerlingen heeft dus € 2561,- van de overheid ontvangen voor de overblijf. En een school met 200 leerlingen ruim € 5000,-!

> U 15% korting krijgt op cursussen als uw school of bestuur lid is van de VOO?

> U als VOO-lid 5 dagen per week van 10-13u met uw vragen over TSO terecht kunt bij de telefonische helpdesk?

Folder Cursusaanbod TSO

U kunt de nieuwe folder gratis downloaden onderaan deze pagina.

Downloads


Folder cursusaanbod TSO (1,2 mB)

Naar boven

Deel |