Home / Nieuws / Nieuw: de Financiële Servicekaart 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Nieuw: de Financiële Servicekaart

1 februari 2018
Auteur:
News

Het lezen en interpreteren van het financiële beleid van het bevoegd gezag is voor veel gemeenschappelijke medezeggenschapsraden een flinke opgave. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) helpt GMR'en bij de analyse en beoordeling van jaarrekeningen, bestuursverslagen en begrotingen.

De beoordeling omvat het jaarverslag, inclusief het bestuursverslag, eventuele kwartaalrapportages en de begroting. In overleg met de adviseur bepaalt u de werkwijze en specifieke invulling van de ondersteuning. In uw activiteitenplan kunt u een jaarplanning opnemen voor de financiële stukken.


Kosten

Uw GMR kan volgens de WMS een beroep doen op deskundige ondersteuning. Het bevoegd gezag neemt de kosten hiervoor voor zijn rekening. De financiële Servicekaart bij de VOO kost voor leden 1.062 euro exclusief btw (10 uur dienstverlening). Niet-leden betalen 1.250 euro.


Aanvragen

Vraag de financiële Servicekaart aan via scholing@voo.nl of bel met ons cursusbureau: 036 533 1500.

Naar boven

Deel |