Home / Nieuws / Onderwijsraad pleit voor herbezinning op decentraal onderwijsbeleid 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Onderwijsraad pleit voor herbezinning op decentraal onderwijsbeleid

7 september 2017
Auteur: Michiel Jongewaard
News

De Onderwijsraad stelt in haar advies ‘Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’ de problematiek van de decentralisatie van het onderwijs aan de kaak. Ook pleit de raad voor het opnieuw bekijken van de bestuurlijke rollen en verhoudingen tussen de gemeenten, het Rijk en de schoolbesturen in het onderwijs.

Door decentralisatie hebben de gemeenten en scholen beide meer taken gekregen binnen het onderwijs. Hierdoor zijn ze sterk op elkaar aangewezen bij het voeren van een succesvol onderwijsbeleid. Gemeenten en onderwijsinstellingen verschillen organisatorisch qua grootte en indeling, en zijn meestal nog niet bestuurlijk op elkaar afgestemd. Scholen verliezen zich daardoor vaak in een complex netwerk aan procedures en regels, zo stelt de raad in haar advies. In de praktijk kan passend onderwijs voor kinderen en jongeren hierdoor niet altijd worden gerealiseerd.

Debat

De Onderwijsraad stelt onder meer de betrokkenheid van gemeenten bij het regionale onderwijsaanbod en bij de onderwijskwaliteit ter discussie. De Onderwijsraad stuurt aan op concrete richtlijnen over deze punten en hoopt hiermee een aanzet te geven tot een landelijk debat hierover.

Foto: Onderwijsraad 2017

Naar boven

Deel |