Home / Nieuws / Onderwijsraad: verminder differentiatie en zoek naar verbinding 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Onderwijsraad: verminder differentiatie en zoek naar verbinding

14 maart 2019
Auteur: Evita Lagerwaard

De Onderwijsraad waarschuwt in de ‘Stand van educatief Nederland’ voor de doorgeschoten differentiatie in ons onderwijsstelsel. Op jonge leeftijd worden kinderen al van elkaar gescheiden in onderwijssoorten, waardoor zij onvoldoende in aanraking komen met kinderen met andere achtergronden en sommige groepen leerlingen minder kansen krijgen. Ontwikkelingen waar ook de VOO zich grote zorgen over maakt.

De Onderwijsraad onderzocht het Nederlandse onderwijs van voorschoolse educatie tot hoger onderwijs, met als kernvraag: ‘Kan het onderwijs met het huidige stelsel zijn maatschappelijke opdracht nu en in de toekomst waarmaken?’

Daarbij komt de Onderwijsraad tot de conclusie dat ons stelsel sociale scheidslijnen versterkt en toegankelijkheid en doorstroom binnen het onderwijs onder druk zet. Dit terwijl het onderwijs juist beoogt bij te dragen aan sociale samenhang en gelijke ontwikkelingskansen.

De Onderwijsraad pleit dan ook voor een aantal aanpassingen van het onderwijsstelsel, waaronder het verminderen van differentiatie en het verbinden van schoolsoorten en opleidingen. Zo zouden er meer brede brugklassen en scholengemeenschappen moeten komen, zou voor- en vroegschoolse educatie van hoge kwaliteit voor alle kinderen beschikbaar moeten zijn en moet de overstap tussen schoolniveaus vereenvoudigd worden. Tevens pleit de Onderwijsraad voor het verminderen van selectiemomenten en het verbeteren van de selectieprocedures waar deze wel nodig zijn.

Het volledige rapport vindt u op https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2019/doorgeschoten-differentiatie/item7738

Volgende week leest u in een special ‘Kansengelijkheid’ van Onze School meer over dit rapport en andere ontwikkelingen op het gebied van gelijke kansen en segregatie. 

Naar boven

Deel |