Home / Nieuws / Ongrondwettelijke krimpaanpak Zeeuws-Vlaanderen 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Ongrondwettelijke krimpaanpak Zeeuws-Vlaanderen

27 juni 2018
Auteur:
News

VOS/ABB, de vereniging van openbare en algemeen bijzondere schoolbesturen, geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan waarom de voorgenomen fusie van het voortgezet onderwijs in krimpgebied Zeeuws-Vlaanderen indruist tegen artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs.

Directeur Hans Teegelbeckers benadrukt dat er moet worden gekozen voor een andere vorm van samenwerking die wél aan de Grondwet voldoet. Die mogelijkheid is er: de samenwerkingsschool.

Het fusieplan in Zeeuws-Vlaanderen voorziet in de samenvoeging van de openbare Stedelijke Scholengemeenschap De Rede en het christelijke Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen tot een nieuwe christelijke school voor voortgezet onderwijs. In de statuten van de nieuwe organisatie staat niets vermeld dat nog verwijst naar het openbaar onderwijs.

Openbaar onderwijs verdwijnt

Als de fusie volgens plan doorgaat, zou dus in heel Zeeuws-Vlaanderen geen openbaar voortgezet onderwijs meer zijn, terwijl in artikel 23 van de Grondwet heel duidelijk de eis van alomtegenwoordigheid van openbaar onderwijs staat vermeld.

In de brief aan de Tweede Kamer wordt ook gewezen op inconsequenties in beleid. Zo staat in het regeerakkoord dat het kabinet de vrijheid van onderwijs hoog acht en zelfs wil versterken, terwijl de krimpaanpak in Zeeuws-Vlaanderen diezelfde vrijheid van onderwijs opzijschuift.

Oplossing is samenwerkingsschool

Bovendien negeert Slob met zijn aanpak bewust de mogelijkheid van de samenwerkingsschool van openbaar en bijzonder onderwijs. Daarvoor is nota bene na vier decennia politieke discussie de Grondwet gewijzigd. Als in Terneuzen wordt gekozen voor de samenwerkingsschool, wordt wel aan de Grondwet voldaan.

Medezeggenschapsraad moet nog instemmen

De medezeggenschapsraad van De Rede moet nog instemmen met de fusie. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) begeleidt de MR bij het fusietraject en maakt zich net als VOS/ABB zorgen dat met het verdwijnen van het openbaar onderwijs er onvoldoende garanties zijn dat alle leerlingen terechtkunnen op een school die de identiteit en kernwaarden van het openbaar onderwijs vormgeeft.

Downloads


Brief over krimpaanpak Zeeuws-Vlaanderen (358 kB)

Naar boven

Deel |