Home / Nieuws / Ouders in openbaar onderwijs steunen actie leerkrachten 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Ouders in openbaar onderwijs steunen actie leerkrachten

19 juni 2017
Auteur:
News

Leerkrachten in het primair onderwijs gaan op dinsdag 27 juni hun werk een uur neerleggen voor een beter salaris en verlaging van de werkdruk. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) ondersteunt de oproep om te investeren in het primair onderwijs en roept ouders in het openbaar onderwijs daarom op om solidair te zijn.

Aanleiding voor de actie is de zorg over het toenemend lerarentekort, de hoge werkdruk en de achterblijvende salarissen voor leerkrachten. Met name in grote steden is het lerarentekort een groot probleem dat de komende jaren nog verder zal toenemen. Een van de oorzaken van het groeiende tekort is dat pabo’s onvoldoende aanmeldingen krijgen van nieuwe studenten. Het vak is onvoldoende aantrekkelijk, de werkdruk is hoog en de uitstroom van leerkrachten is groot. Gevolg is een lerarentekort, waardoor de druk op leraren toeneemt, groepen worden samengevoegd of leerlingen vaker naar huis worden gestuurd.

POFront

De leerkrachten hebben zich verenigd in het PO-Front, waaraan behalve de vakbonden ook schoolleiders en schoolbestuurders hun steun hebben uitgesproken. Een online petitie is inmiddels al door meer dan 230.000 mensen ondertekend. Het POFront wordt ondersteund door AOb, CNVOnderwijs, FNV, FvOv, AVS en PO-Raad.

Ouders

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat de overheid meer moet investeren in de kwaliteit van het primair onderwijs en steunt daarom deze actie voor een hoger salaris èn verlaging van de werkdruk. De maatregelen zijn goed voor het onderwijs en kunnen op langere termijn bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort. Dat is hard nodig omdat de kwaliteit van het onderwijs nu onder druk staat. Dat raakt iedereen, maar kinderen en hun ouders in het bijzonder. De VOO roept ouders daarom op om hun leerkrachten te steunen in deze actie.

Geen opvangplicht

Scholen hoeven geen vervangende opvang op school te regelen wanneer de lessen een uur later beginnen. Die wettelijke plicht is er alleen als het gaat om lestaken, maar daar is bij deze actie geen sprake van. Ook is de actie ruim van tevoren aangekondigd, zodat ouders zelf of onderling voor opvang kunnen zorgen. Op deze manier kunnen zij de school optimaal steunen bij deze actie.

Vereniging Openbaar Onderwijs

De VOO verenigt ruim 2.000 ouderraden en medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs en vertegenwoordigt daarmee ongeveer 525.000 ouders in het openbaar onderwijs.

Naar boven

Deel |